ปฐมบท ศาลาจิ้งซือในประเทศไทย  緣起 - 泰國靜思堂緣起

“ศาลาจิ้งซือ”  โดยมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

ศาลา “จิ้งซือ” (ศาลาสงบคิด) คือ ที่พักพิงทางจิตวิญญาณ มีต้นกำเนิดจาก “สมณารามจิ้งซือ” ซึ่งตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านคังเล่อ ตำบลซินเฉิง อำเภอฮวาเหลียน ทางภาคตะวันออกของไต้หวัน และถือเป็นบ้านเกิดแห่งจิตวิญญาณของชาวฉือจี้ทั่วโลก

ศาลาจิ้งซือฉือจี้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีบทบาทเป็นสถานธรรมบำเพ็ญตน และป้อมปราการทางจิตวิญญาณของชาวฉือจี้ในพื้นที่ ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนหวังให้ “ศาลาจิ้งซือ” สะท้อนจิตวิญญาณแห่งเมตตาธรรมค้ำจุนโลก “การมอบความเมตตา แม้มิใช่ญาติมิตร” และ “การมอบความกรุณา ดุจตนเองประสบทุกข์” เพื่อเก็บรักษาประวัติศาสตร์ของฉือจี้ไว้ให้แก่ผู้คนรุ่นหลัง

ศาลาจิ้งซือในประเทศไทย ตั้งอยู่ตรงข้ามสวนหลวง ร.9 ซึ่งเป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในศุภมงคลสมัยเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษา เมื่อปี พ.ศ.2530

ศาลาจิ้งซือในประเทศไทยมีพื้นที่รวม 15 ไร่ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,968 ตารางเมตร หากศาลาจิ้งซือ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีบทบาทเป็นสถานธรรมอันงดงามอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่ “เชิญชวนผู้คนมาร่วมทำความดี” มีหน้าที่ “สดับฟังเสียงแห่งทุกข์ สงเคราะห์บำรุงสุข” และเป็นหอจดหมายเหตุที่เก็บบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ เพื่อ “ชะล้างจิตใจมนุษย์ให้สะอาดบริสุทธิ์”   

  ศาลาจิ้งซือในเมืองไทย

          “ศาลาจิ้งซือ” เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน เพื่อผลักดันการศึกษาให้ชุมชน แสดงศักยภาพการชำระกิเลสออกจากจิตใจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินภารกิจฉือจี้ 4 ประการได้แก่ การกุศล การรักษาพยาบาล การศึกษาและจริยธรรม  นำหลักธรรมฉือจี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หวังให้ศาลาจิ้งซือสืบสานแนวคิดพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพภายนอกหรือภายใน ล้วนแล้วแต่สามารถแสดงให้ประจักษ์ถึง จิตวิญญาณ“การแสดงธรรมโดยไร้เสียง” เพื่อให้ผู้ซึ่งมีบุญสัมพันธ์ร่วมกัน ได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณเมตตาของพระพุทธองค์ และมหาปณิธานฉือจี้เพื่อชำระจิตใจของผู้คนในสังคมให้สะอาดบริสุทธิ์

 ศักยภาพ

         “ศาลาจิ้งซือ” นอกจากจะประกอบด้วยศูนย์อบรมอาสาสมัครจิตอาสา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกัน ศูนย์รวมนิทรรศการ กิจกรรมจริยธรรม นิทรรศการศูนย์สาธิตการรีไซเคิล สถานีบริการสังคม และห้องเรียนจัดดอกไม้ ห้องเรียนชงชา ห้องเรียนภาษจีนและยังประกอบด้วยห้องพระซึ่งจุคนได้ถึง 800 กว่าคน ลานจอดรถอันกว้างขวาง รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ อย่างครบครัน

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมหว่านเพาะนาบุญ รวมหมื่นเกสรปทุมจิตรังสรรค์สร้างโลกแห่งความรักฉือจี้

緣起 - 泰國靜思堂緣起

 「靜思」堂的精神依歸,源自位於台灣花蓮縣新城鄉康樂村的『靜思精舍』——全球慈濟人的心靈故鄉。

 慈濟靜思堂遍布全球多個國家,作為當地慈濟人的修行道場及精神堡壘。證嚴上人希望以靜思堂,來呈現慈濟人「無緣大慈」、「同體大悲」的慈悲濟世精神,並為後世子弟保存慈濟的歷史足跡。

泰國曼谷靜思堂位於九世皇公園正對面,該公園擁有花圃、湖泊、休閒區及兒童遊樂場、於1987年以紀念泰國君主拉瑪九世的60歲誕辰的植物園。泰國曼谷靜思堂的建築概念,也以尊重、相互輝映對面的九世皇公園。

泰國靜思堂佔地約24000平方尺,建築面積約4968平方尺。泰國靜思堂完工後,屆時曼谷首都的平地將湧現一座莊嚴的寶塔,它將「邀您一同行善」,並肩負著「聞聲救苦」與「淨化人心」的歷史使命。

慈濟靜思堂簡介:

「靜思堂」是沒有圍牆的道場,具有推動社會人文教育、發揮淨化人心的良能。主要是在宣導四大志業 (慈善、醫療、教育、文化),和實踐於慈濟宗門的,希望藉由靜思堂傳達佛教的精神,無論是外觀及內涵均能呈現出一種「無聲的說法」,讓每一個有緣人皆能感受到佛陀的悲心及慈濟度化眾生的宏願。

主要功能:

靜思堂裡設備完善,除了志工培訓中心、社會教育推廣中心、預防健檢醫學中心、人文活動展示及集會中心 、資源回收示範展示中心、社區服務站、多功能會議室等,更有一個足以容納上百人的共修道場,同時備有廣闊的停車場。

福田一方邀天下善士  心蓮萬蕊造慈濟世界


 ติดตามมูลนิธิฉือจี้ได้ที่นี่ ทุกวัน   follow tzuchi thailand at  :

ติดตามมูลนิธิฉือจี้ได้ที่นี้ ทุกวัน ทาง Facebook ติดตามมูลนิธิฉือจี้ได้ที่นี้ ทุกวัน ทาง twitter ติดตามรับชม วีดีโอ มูลนิธิฉือจี้ได้ที่นี้ ทุกวัน ทาง Youtube
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับศาลาจิ้งซือ ประวัติศาลาจิ้งซือ ศาลาจิ้งซือในประเทศไทย