แนวคิดทางสถาปัตยกรรมศาลาจิ้งซือในประเทศไทย  建築概念- 泰國靜思堂建築概念 

 

ศาลาจิ้งซือ คือ สถานธรรมแห่งพระโพธิสัตว์ของฉือจี้ ใช้ธรรมะชะล้างกิเลสออกจากจิตใจผู้คนให้ผ่องแผ้ว ด้วยเหตุนี้ ทั้งอาคารสถานที่ซึ่งเปรียบเสมือนฮาร์ดแวร์ และระบบต่างๆ ที่เปรียบเสมือนซอฟท์แวร์ ล้วนต้องสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของมนุษย์ตามวิถีฉือจี้

ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนยังได้เน้นย้ำถึงการออกแบบศาลาจิ้งซือทุกแห่ง ที่ต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงามของมนุษย์ โดยต้องสามารถสะท้อนให้เห็นถึง “ความรักอันยิ่งใหญ่ไร้พรมแดน” และสามารถ “แสดงธรรมโดยไร้เสียง” ได้

แนวคิดทางสถาปัตยกรรม ของศาลาจิ้งซือในประเทศไทย คือ “โลโก้ฉือจี้” ตลอด 48 ปีที่ผ่านมา ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ยึดมั่นในความเมตตา ปลุกกุศลจิตในใจของผู้คน เพื่อร่วมแรงร่วมใจ ผสานกำลังเพื่อสร้างโลกที่สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้คนด้วยความเมตตา

 “โลโก้ฉือจี้” มีรูปลักษณ์ภายนอกเสมือนดอกบัวที่กำลังผลิบาน แทนความหมายถึง ชาวฉือจี้ที่พร้อมจะเบ่งบานและผลิดอกออกผลแห่งบุญและกุศล

กลีบดอกบัวทั้งแปดกลีบ แทนความหมายถึง การบำเพ็ญมรรคแปดของชาวฉือจี้ ซึ่งประกอบด้วย สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ, สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ, สัมมาวาจา คือ วาจาชอบ, สัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพชอบ, สัมมากัมมันตะ คือ การกระทำชอบ, สัมมาวิริยะ คือ ความเพียรชอบ, สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ, สัมมาสมาธิ คือ สมาธิชอบ

นอกจากตัวอาคารที่เป็นรูปโลโก้ฉือจี้แล้ว ยังมีอาคารอื่นๆ ด้วย ทั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน, ศูนย์บริการตรวจรักษาโรคฟรี, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนมารวมตัวกัน ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครสมานสามัคคี  

พื้นที่ใช้สอย

1. ห้องโถง รองรับคนได้ประมาณ 650 คน

2. ร้านหนังสือ

3. สำนักงาน

4. ห้องประชุม

5. ห้องเรียนเพื่อชุมชน (ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน)

6. ศูนย์บริการตรวจรักษาโรคฟรี

7. หอพัก

8. โรงอาหาร/ห้องครัว

9. โกดังเก็บของ (ศูนย์สิ่งของบรรเทาสาธารณภัย)

10. สุขา

11. ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

12. ลานจอดรถ

 

建築概念- 泰國靜思堂建築概念:

靜思堂是慈濟淨化人心的菩薩道場,因此建築之硬體與軟體皆須展現其特有之慈濟人文本質。證嚴上人期許所有慈濟靜思堂之設計皆能融入人文精神,以體現「大愛無國界」及「無聲說法」的不言之教。

泰國靜思堂的建築概念是以慈濟的Logo為主體建物,一個心蓮萬蕊,48年來 證嚴法師恆持一念悲心啟發眾生朵朵心蓮,結合眾生朵朵心蓮造就慈濟世界。慈濟Logo的意義,中間是一個花果並生的概念,希望慈濟的團體能夠時時播種、開花、日日花開見果,一起營造出人間淨土。八瓣的花瓣,代表慈濟人修行的八正道:正見、正思維、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

在泰國靜思堂的後方是配套的空間,希望大家可以合心、和氣、互愛、協力的人文教室、義診中心、急難救助中心以及資源環保中心等。

1. 650人的集會堂

2. 書軒

3. 辦公室

4. 會議室

5. 教室 (社會教育推廣中心)

6. 義診中心

7. 寮房 (宿舍)

8. 餐廳 /廚房

9. 庫房 (急難物資中心)

10.廁所

11.環保教育中心

12.停車場


ติดตามมูลนิธิฉือจี้ได้ที่นี่ ทุกวัน   follow tzuchi thailand at  :

ติดตามมูลนิธิฉือจี้ได้ที่นี้ ทุกวัน ทาง Facebook ติดตามมูลนิธิฉือจี้ได้ที่นี้ ทุกวัน ทาง twitter ติดตามรับชม วีดีโอ มูลนิธิฉือจี้ได้ที่นี้ ทุกวัน ทาง Youtube
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับศาลาจิ้งซือ ประวัติศาลาจิ้งซือ แนวคิดทางสถาปัตยกรรม