♦  ความคืบหน้าการก่อสร้างสำงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวันในประเทศไทย แห่งใหม่

  เซ็นสัญญาจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศาลาจิ้งซือ   ถมที่ปรับหน้าดินเพื่อเตรียมการก่อสร้าง

วันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2554  ผู้บริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ได้ลง นามในสัญญาจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้างศาลาจิ้งซือและอาคารสำงาน มูลนิธิฉือจี้แห่งใหม่ ที่ตั้งบริเวณตรงข้ามสวนหลวง ร 9  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ระหว่างซอย 32-34 เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2554  ผู้บริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่ก่อสร้างสำงานมูลนิธิแห่งใหม่

วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555  ฝ่ายก่อสร้างศาลาจิ้งซือได้จัดจ้างผู้รับเหมาเข้าถมปรับหน้าดินตามแนวเขตที่ดินของมูลนิธิ ให้เสมอในระดับเดียวกับถนนหลักด้านหน้าโครงการที่เตรียมการวางแผนก่อสร้างศาลาจิ้งซื้อในระยะแรก

  พิธีตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อเริ่มก่อสร้าง

 

  ความคืบหน้าก่อสร้างสำนักงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ในระยะแรก

วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ฝ่ายก่อสร้างศาลาจิ้งซือและบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างได้ร่วมพิธิตอกเสาเข็มต้นแรก ณ ที่ดินใหม่ มูลนิธิพุทธฉือจี้  

วันที่ 9 กรกฎาคม เดือน พ.ศ. 2558  คณะกรรมการฝ่ายก่อสร้างได้เข้าสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง โดยโครงสร้างหลักของตัวอาคารแล้วเสร็จไปกว่า 80 เปอร์เซ็น

 

  คณะกรรมการมูลนิธิตรวจสอบความคืบหน้าก่อสร้าง

  

  ตัวอาคารผ่านการขอใบอนุญาตใช้อาคารจากสำนักงานเขตประเวศ

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ฝ่ายก่อสร้างศาลาจิ้งซือและบริษัทผู้รับเหมาร่วมกันตรวจสอบความคืบหน้าก่อสร้างทั้ง 3 อาคาร เพื่อเตรียมการขอใบอนุญาตใช้อาคาร

ภาพล่าสุด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 ฝ่ายก่อสร้างได้เข้าสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง โดยตัวอาคารทั้ง 3 หลังและพื้นที่โดยรอบแล้วเสร็จไปกว่า 98 เปอร์เซ็น

 


 ติดตามมูลนิธิฉือจี้ได้ที่นี่ ทุกวัน   follow tzuchi thailand at  :

ติดตามมูลนิธิฉือจี้ได้ที่นี้ ทุกวัน ทาง Facebook ติดตามมูลนิธิฉือจี้ได้ที่นี้ ทุกวัน ทาง twitter ติดตามรับชม วีดีโอ มูลนิธิฉือจี้ได้ที่นี้ ทุกวัน ทาง Youtube
คุณอยู่ที่: Home ความคืบหน้าการก่อสร้าง