ภารกิจฉือจี้

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญจิตอาสาร่วมกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี

-   มูลนิธิรับสมัครจิตอาสาจำนวนมาก เพื่อบริการผู้ป่วยในจุดต่างๆ
    กิจกรรมจัดในวันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 2562
-   กิจกรรมรักษาพยาบาลเริ่มเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วยตั้งแต่เวลา 07.00 - 13.30 น  

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเก็บชั่วโมงจิตอาสา ในการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา กยศ. หรือ กรอ. มูลนิธิ จะออกหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นหลักฐาน 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ประสบภัยพิบัติ ฯลฯ

วารสารฉือจี้ ฉบับ 65

ebook201807

ฉือจี้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก :

ในขณะที่เสียสละช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทุกคนยังได้เรียนรู้คำสอน ของท่านธรรมาจารย์ที่กล่าวว่า เมื่อเห็นทุกข์ของผู้อื่น ก็ต้องรู้จัก ถนอมความสุขในบุญของตนเอง และหมั่นสร้างบุญต่อไป

คลิกอ่านเพิ่มเติม

สรุปรายจ่ายโครงการ ปี 60

tzuchireportnew

 

"โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้, โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา, โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย, โครงการบริการชุมชน"  

 

 

 

คลิกอ่านเพิ่มเติม

Facebook.com/TzuChithailand

ลิงค์องค์กรฉือจี้

  • 1
  • 2