รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560

        "การกุศล" คือ พื้นฐานของภารกิจฉือจี้ และการทำงานการกุศล ต้องดำเนินการด้วยรูป แบบ “โดยตรง ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์” ดังนั้นชาวฉือจี้ จึงต้องลงพื้นที่สำรวจก่อนทุกครั้ง เป็นการสร้างบุญและใช้สติปัญญาควบคู่กันไป

       กล่าวคือเมื่อก้าวเข้าไปยังบ้านของผู้ยากไร้เพื่อยื่นมือเข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สร้างสุข ให้แก่พวกเขาคือ “การสร้างบุญ” เมื่อนั้น จึงได้เห็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ เป็นการ “เพิ่มพูนสติปัญญา”

financial-relife1

 โครงการเพื่อสาธารณกุศล ประจำปี พ.ศ.2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

financial-relife2

มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 920 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ