“ศาลาจิ้งซือ”  โดยมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

 

          “ศาลาจิ้งซือ” เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน เพื่อผลักดันการศึกษาให้ชุมชน แสดงศักยภาพการชำระกิเลสออกจากจิตใจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินภารกิจฉือจี้ 4 ประการได้แก่ การกุศล การรักษาพยาบาล การศึกษาและจริยธรรม  นำหลักธรรมฉือจี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หวังให้ศาลาจิ้งซือสืบสานแนวคิดพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพภายนอกหรือภายใน ล้วนแล้วแต่สามารถแสดงให้ประจักษ์ถึง จิตวิญญาณ“การแสดงธรรมโดยไร้เสียง” เพื่อให้ผู้ซึ่งมีบุญสัมพันธ์ร่วมกัน ได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณเมตตาของพระพุทธองค์ และมหาปณิธานฉือจี้เพื่อชำระจิตใจของผู้คนในสังคมให้สะอาดบริสุทธิ์

 

Sample image Sample image

 

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมหว่านเพาะนาบุญ รวมหมื่นเกสรปทุมจิตรังสรรค์สร้างโลกแห่งความรักฉือจี้

  • แนวคิดทางสถาปัตยกรรมศาลาจิ้งซือ

คุณอยู่ที่: Home