ค้นหาข่าว

ส่งมอบรถพยาบาล ยกระดับบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

20191031-039-bydatchanee resize

 

1.
สามหน่วยงานส่งมอบรถพยาบาลร่วมยกระดับบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

 

รถพยาบาลคันใหม่ถูกประดับตกแต่งด้วยโบว์สีแดงอันใหญ่ ให้ความรู้สึกราวกับว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ สำหรับมอบให้บุคคลสำคัญ โดยในพิธีส่งมอบรถพยาบาลนั้น จิตอาสาฉือจี้

เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกำลังใจ ตัวแทนคุณกรรณิการ์ บุญญวนิช รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมาชกุมารี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต่างร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เพื่อเป็นประจักษ์พยานในช่วงเวลาของการมอบความรักอันยิ่งใหญ่นี้

 

จิตอาสาฉือจี้ คุณจิ้นหรงกาง แบ่งปันความเป็นมาของกิจกรรมโดยสังเขปว่า “คุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล ซึ่งเป็นหนึ่งในจิตอาสาฉือจี้ของเรา ได้บริจาครถพยาบาล 1 คันให้ศูนย์การแพทย์แห่งนี้ในนามชื่อของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า รถพยาบาลคันใหม่เหล่านี้จะมีศักยภาพที่ดีในงานช่วยเหลือผู้ป่วย และผมก็รู้สึกปีติยินดีที่ได้มาร่วมพิธีส่งมอบรถพยาบาลในครั้งนี้ครับ ”

 

1 ใน 3 ของรถพยาบาลที่มอบให้ศูนย์การแพทย์ฯนั้น เป็นของคุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล(จากซ้าย 2) ที่บริจาคในนามมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

 

2
รถพยาบาลคันใหม่สร้างความมั่นใจแก่บุคลากรอีกทั้งผู้ป่วยยังได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 ปัจจุบันสามารถรองรับผู้ป่วยในได้ 400 เตียง พื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั้งสิ้น 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี

เกือบ 20 ปีแล้ว ที่ศูนย์การแพทย์ฯแห่งนี้ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชน ทว่า ภายใต้การพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อนนั้น ยังมีอีกหลายด้านยังคงรอคอยการเติมเต็มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะรถพยาบาลที่เดิมทีมีจำนวน 3 คัน ซึ่งแต่ละคันล้วนแต่ผ่านการใช้งานมา 10 กว่าปีแล้ว ทำให้สมรรถภาพค่อยๆถดถอยไปตามกาลเวลา แต่เนื่องจากรถพยาบาลมีราคาค่อนข้างสูง จึงยากต่อการผ่านอนุมัติสำหรับจัดซื้อรถพยาบาลคันใหม่ หรืออาจจะต้องรอคอยเป็นระยะเวลานาน

 

20191031-006-bydatchanee resizeรถพยาบาลคันใหม่ถูกประดับตกแต่งด้วยโบว์สีแดงอันใหญ่ ให้ความรู้สึกราวกับว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ สำหรับมอบให้บุคคลสำคัญ

 

เมื่อมีรถพยาบาลคันใหม่ ซึ่งภายในรถเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินชุดใหม่เช่นนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อทางโรงพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบ่งปันว่า “เราก็จะพัฒนาเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยรอบ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะประชาชนในจังหวัดนครนายก ยังรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงที่ส่งผู้ป่วยหนักมาหาเรา รถพยาบาลนี่แหละที่จะได้ใช้ประโยชน์สำหรับไปรับส่งผู้ป่วยมารักษาต่อไป”

รถพยาบาลคันใหม่ยังทำให้บุคลากรทำงานได้อย่างอุ่นใจมากขึ้น คุณเสกสรรค์ สาระประเสริฐ พนักงานขับรถพยาบาล แบ่งปันว่า “รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น และทำให้เราสามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีขึ้น โดยไม่ว่าจะเป็นการ refer คนไข้ หรือส่งต่อคนไข้ก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ”

 

20191031-033-bydatchanee resizeรถพยาบาลคันใหม่ ซึ่งภายในรถเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินชุดใหม่เช่นนี้ เป็นประโยชน์ต่องานช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นอย่างยิ่ง


สำหรับศูนย์การแพทย์ฯนั้น ปีนี้มีบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 5 คน เดินทางไปร่วมการประชุมแพทย์อาสาฉือจี้นานาชาติที่ไต้หวัน ทั้งยังมีแพทย์ พยาบาล อาสามาร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีของฉือจี้ ให้บริการตรวจรักษาผู้ลี้ภัยในทุกๆเดือน นับเป็นหนึ่งส่วนสำคัญช่วยผลักดันกิจกรรมให้สำเร็จอย่างราบรื่น ซึ่งถือเป็นการร่วมมือ ช่วยเหลือ และผูกบุญสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อร่วมสรรค์สร้างสัมคมให้งดงามยิ่งๆขึ้นไป

 

20191031-042-bydatchanee resizeรศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว.(จากซ้าย 3) กล่าวขอบคุณ¬และอวยพรคุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล (จากซ้าย 2) 

 


เรื่อง  ดรรชนี สุระเทพ       ภาพ  ดรรชนี สุระเทพ