ค้นหาข่าว

งดแจกถุงพลาสติก ร่วมรักษ์โลกในฟรีคลินิก

 

 

20200119FreeClinicCover

 

1 มกรา บอกลาถุงพลาสติกทั่ว

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ถุงพลาสติกเป็นหนึ่งในตัวการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและเร่งแก้ไขปัญหา สำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน โดยได้เริ่มดำเนินนโยบาย “1 มกรา บอกลาถุงพลาสติก” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา เพื่อลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก ซึ่งห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศไทยต่างขายรับนโยบายรัฐ งดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแก่ลูกค้า และประชาชนล้วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยการพกถุงผ้าในเวลาไปจับจ่ายซื้อสิ่งของ


คุณวีระดา แบ่งปันว่า “ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ เพราะว่าต่างประเทศเขาก็ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้ว เป็นการลดโลกร้อนได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะ”


คุณพีระพัฒน์ แบ่งปันว่า “ใช้ถุงผ้าค่อนข้างดีกว่า เพราะมันก็ลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้เยอะ ถ้าเราคำนวนเป็นแต่ละเดือน แต่ละปีมันลดไปได้จำนวนมากเลยนะครับ”

 

20200119-008-bydatchanee
ถุงรักษ์โลกแบบบต่างๆที่จิตอาสาเตรียมไว้บริการให้ผู้ป่วย มีทั้งถุงกระดาษและถุงผ้า

งดแจกถุงพลาสติก ร่วมรักษ์โลกในฟรีคลินิก

ฉือจี้ซึ่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และในกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีตลอด 5 ปีที่ผ่าน มักจะสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์และปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกแก่ผู้มารับบริการรักษา อาทิเช่น บริการอาหารเจมื้อเที่ยงรักษ์โลก ขอร่วมมือผู้ป่วยนำภาชนะส่วนตัวมาใส่อาหาร ซึ่งไม่เพียงเพื่อสุขอนามัยที่ดี ยังลดการสร้างขยะจากกล่องบรรจุอาหาร สอนการทำถุงผ้าจากเสื้อผ้ามือสอง ยืดอายุการใช้งานของสิ่งของ เป็นต้น


โดยกิจกรรมรักษาบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี 19 มกราคม ที่ผ่านมา เริ่มงดแจกถุงพลาสติกในห้องรับยา จิตอาสาจึงเตรียมถุงรักษ์โลกหลากหลายรูปแบบ ไว้บริการผู้ป่วยแทนถุงพลาสติก คุณบังอร แสงโรจน์ศิริกุล จิตอาสาฉือจี้ แบ่งปันว่า “ถุงรักษ์โลกต่างๆที่เราได้มาเหล่านี้ได้มาจากจิตอาสา ที่เสียสละนำถุงจากที่บ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วรวบรวมมาให้ มีทั้งถุงกระดาษและถุงผ้า เพื่อนำมาบริการให้คนไข้ใส่ยากลับบ้านค่ะ”


20200119-037-bylek
จิตอาสามอบถุงรักษ์โลกให้ผู้ป่วยในจุดตรวจเอกสารรับยา

เมื่อได้รับถุงรักษ์โลกแล้ว ผู้ป่วยต่างดีใจกันถ้วนหน้า ทั้งให้คำมั่นสัญญา จะรักษาดั่งทรัพย์สมบัติ เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณรามิน แบ่งปันว่า “คุณทราบไหมว่า ถุงรักษ์โลกที่จิตอาสามอบให้เรานี้ เราจะไม่ทิ้งลงในถังขยะ แต่เราจะเก็บไว้ในบ้าน ในห้อง เพื่อนำไปใช้ครั้งต่อไป เพราะมันใช้ได้หลายครั้ง และทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกจำนวนมากเกินไปครับ”


มีผู้ป่วยบางคนที่ทราบว่าฉือจี้เริ่มงดบริการถุงพลาสติกในห้องรับยา จึงเตรียมถุงมาใส่ยาเอง ยกตัวอย่างคุณเนลสัน ซึ่งทั้งนำถุงยาพลาสติกที่เคยได้รับจากครั้งก่อนมาใช้ซ้ำ และก็ยังมีถุงผ้าพกติดตัวมาใส่สิ่งของต่างๆอีกด้วย เขาแบ่งปันว่า “อย่างถุงผ้าอันนี้ช่วยเซฟสิ่งของเราได้เป็นอย่างดี พกพาไปได้ในทุกๆที่ และมันก็หนาพอที่จะเซฟสิ่งของเรา ซึ่งรวมไปถึงยาและสิ่งของอื่นๆครับ”

20200119-040-bydatchanee
เมื่อได้รับถุงรักษ์โลกแล้ว ผู้ป่วยคนนี้รู้สึกดีใจกันยิ่งนัก ให้คำมั่นสัญญา จะรักษาดั่งทรัพย์สมบัติ และจะนำกลับมาใช้การมารับบริการรักษาในครั้งต่อไป

นอกจากแวดวงธุรกิจแล้ว ในส่วนของสาธารณสุขไทยยังได้ประกาศให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ เริ่มงดแจกถุงพลาสติกในห้องจ่ายยา ตั้งแต่ พ.ศ.2561 เป็นต้นมา ดังนั้น เภสัชกรผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในห้องรับยา ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่า โครงการนี้มีประโยชน์เช่นไร คุณนัฐพงษ์ แดงประดิษฐ์ เภสัชกรโรงพยาบาลบ้านแพ้ว แบ่งปันว่า “การที่เราลดการใช้ถุงพลาสติก เราก็จะเอาค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปใช้ส่วนอื่นๆได้มากขึ้น อย่างที่สองคือช่วยสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน คือส่งผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมครับ”


อย่างไรก็ตาม จิตอาสายังพบว่ามีผู้ป่วยหลายคน ยังไม่ทราบว่าฉือจี้เริ่มงดบริการถุงพลาสติกในห้องรับยา จึงไม่ได้เตรียมถุงมาด้วย ดังนั้น จิตอาสาจึงต้องมุ่งมั่นประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบข้อมูลของโครงการนี้ให้มากยิ่งขึ้น และไม่ลืมพกถุงรักษ์โลกติดตัวมารับยา เมื่อมารับบริการรักษาในครั้งต่อไป


20200119-033-bydatchanee
ผู้ป่วยสองคนนี้เตรียมถุงมาเอง ทั้งนำถุงยาพลาสติกที่เคยได้รับจากครั้งก่อนมาใช้ซ้ำอีกครั้ง และก็ยังมีถุงผ้าพกติดตัวมาด้วย

 

 


   เรื่อง ดรรชนี สุระเทพ      ภาพ พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี,ดรรชนี สุระเทพ