ค้นหาข่าว

คลินิกเวชกรรมพุทธฉือจี้ ดูแลรักษาสุขภาพอย่างเท่าเทียม

20210130cover 

นับตั้งแต่ พ.ศ.2558 เป็นต้นมา ฉือจี้ออกหน่วยตรวจรักษาโรคฟรี แก่ผู้ป่วยยากไร้เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาหกปี ให้การดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ โดยไม่แบ่งแยกสัญชาติ เผ่าพันธ์ุและศาสนา ไปมากกว่า 31,000 ราย แต่หลังจาก “คลินิกเวชกรรมพุทธฉือจี้” ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จะให้บริการตรวจรักษาทุกวันอังคารและวันเสาร์ เพื่อขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากยิ่งขึ้น

 


 

ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยปัญญาและความมุ่งมั่น

หลังจากจิตอาสาฉือจี้ คุณจางฮุ่ยเจิน ซึ่งรับหน้าที่ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกิจการรักษาพยาบาล ยื่นเอกสารขออนุญาตเปิดคลินิกแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกตรวจสอบสถานที่ด้วยตนเองได้ จำเป็นต้องส่งไฟล์วิดีโอเข้าไป พร้อมทั้งจะแจ้งผลให้ทราบผ่านทางอีเมล จนกระทั่งได้รับใบอนุญาตในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564

คุณจางฮุ่ยเจิน บอกเล่าถึงความรู้สึกของตนเอง ที่ต้องทำงานวิ่งวุ่นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เป็นต้นมา เพื่อติดต่อประสานงานกับหลายฝ่าย จนสามารถได้รับใบอนุญาตอย่างราบรื่นในวันนี้ว่า "สามเดือนที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่เสาะหาคุณหมอผู้ใจบุญ อุทิศตนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งจะเป็นผู้รับอนุญาตจัดตั้งคลินิก จนถึงกระบวนการต่างๆ ล้วนเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย ทว่าในภายภาคหน้า หากการให้บริการทางการแพทย์นี้จะพานพบอุปสรรคอันใดอีกก็ตาม ก็ถือเป็นบททดสอบทางจิตใจทั้งสิ้น ไม่ว่าหนทางจะยาวไกลแค่ไหน แต่ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนสอนเสมอว่า ขอเพียงก้าวสองเท้าออกไป แม้จะเป็นแค่ก้าวเล็กๆ แต่เราก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้ในสักวันหนึ่ง สุดท้ายนี้ ขอบพระคุณบารมีของท่านธรรมาจารย์ ที่ทำให้คลินิกเวชกรรมพุทธฉือจี้สามารถเปิดทำการได้สำเร็จ ขอบคุณค่ะ"

007จิตอาสาฉือจี้ คุณจางฮุ่ยเจิน บริการเข็นรถเข็นให้กับผู้ป่วยที่เดินเหินไม่สะดวกด้วยความเอาใจใส่

 

001 

จิตอาสาพิถีพิถันสร้างบรรยากาศห้องทำงานสีเขียวสบายตาให้กับบุคลากรทางการแพทย์และทีมงานในการบริการผู้ป่วย

 

คลินิกเริ่มตรวจรักษา เข้มงวดมาตรการป้องกันโรค

เวลาประมาณ 8.00 น. วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2564 เมื่อเหล่าจิตอาสาผ่านจุดคัดกรองเข้ามา ถึงที่จอดรถ ต่างก็ลงมาพร้อมกับกระถางไม้ดอกไม้ประดับ ที่จะนำไปตกแต่งตามจุดต่างๆ ในคลินิก เพื่อเพิ่มบรรยากาศความสดชื่นของแมกไม้นานาพรรณ ให้กับทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่มารับบริการ

ประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ กล่าวว่า “ขอบพระคุณการเสียสละของทุกท่าน ที่ทำให้วันนี้คลินิกเวชกรรมพุทธฉือจี้เปิดทำการได้ หวังว่าวันข้างหน้าจะสามารถ ช่วยเหลือผู้คนได้มากยิ่งขึ้นค่ะ”

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วง การให้บริการครั้งแรกของคลินิก จึงอาศัยการนัดหมายออนไลน์ เพื่อจัดสรรให้ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวมารับยาก่อนเป็นกลุ่มแรก นอกจากจำกัดจำนวนผู้รับบริการแล้ว ยังเข้มงวดกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งการเว้นระยะห่าง และการหมั่นฆ่าเชื้อ เป็นต้น ณ จุดคัดกรอง ก็มีบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดูแลเป็นการเฉพาะ

นอกจากนี้ ยังบริการหน้ากากอนามัยเกรดทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่สวมหน้ากากผ้ามา หรือหากคัดกรองพบผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรค ก็สามารถวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นได้

003

 ก่อนเข้าไปยังพื้นที่คลินิก พยาบาลนำหน้ากากอนามัยเกรดทางการแพทย์ไปมอบแก่ผู้มารับบริการ เพื่อใช้สวมใส่แทนหน้ากากผ้าธรรมดา

 

004

 จิตอาสาฉือจี้อาศัยเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาเพื่อช่วยซักประวัติผู้ป่วยว่าเคยไปพื้นที่เสี่ยงมาหรือไม่ ก่อนอนุญาตให้เข้าไปใช้บริการคลินิกต่อไป

 

006

จิตอาสา คุณเจนนี่ ซู กำชับทีมงานล่ามแปลภาษาให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง เพื่อดูแลปกป้องสุขภาพของตนเอง

 

ดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยรักอันยิ่งใหญ่

นพ.วิชัย ชัยชูชนะภัย ผู้ซึ่งอุทิศตน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐตั้งแต่หนุ่มจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งดูแลธุรกิจของครอบครัว เมื่อจิตอาสา คุณจางฮุ่ยเจิน แนะนำเรื่องราวการช่วยเหลือดูแลสังคมตลอดระยะเวลากว่า 55 ปีที่ผ่านมาของฉือจี้ ทำให้ นพ.วิชัย ชื่นชมและเชื่อมั่น ยินดีเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีม “สมาคมแพทย์อาสาฉือจี้”

เมื่อทราบว่าจะมีการก่อตั้ง “คลินิกเวชกรรมพุทธฉือจี้” จึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ถือเป็น “คุณหมอผู้ใจบุญ” ที่ต้องการเพียงการได้ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในสังคมร่วมกับฉือจี้

วันแรกที่ “คลินิกเวชกรรมพุทธฉือจี้” เปิดให้บริการนั้น นพ.วิชัย ก็ตระเวนไปช่วยดูแลความเรียบร้อยในทุกจุด เมื่อได้เห็นผู้ป่วยได้รับบริการทางการแพทย์อย่างอุ่นใจ ก็รู้สึกอิ่มเอิบใจ เพราะสิ่งเหล่านี้ ถือเป็นปณิธานพื้นฐานของบุคลากรทางการแพทย์

002

 คลินิกเวชกรรมพุทธฉือจี้เปิดให้บริการวันแรก นพ.วิชัย ชัยชูชนะภัย(ขวา) คอยช่วยดูแลความเรียบร้อยในแต่ละส่วนงาน 

 

008

 ดร.พรกุล สุขสด บริการเจาะเลือดให้กับผู้ป่วยด้วยความชำนาญ

 

009

คุณมรินทร์ธรณ์ เสมรอด พยาบาลสมาคมแพทย์อาสาฉือจี้(ขวา) อุทิศศักยภาพของตนเอง เพื่อร่วมดูแลสุขภาพของผู้ป่วยด้อยโอกาสในสังคม

นพ.วิชัย กล่าวว่า “ทีมงานทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่เพียบพร้อม ต่างก็มาด้วยใจที่ต้องการทำดีสร้างกุศล โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเหมือนกันครับ”

จากการเดินทางไปศึกษาดูงานฉือจี้ที่สำนักงานใหญ่ไต้หวัน ทำให้ ดร.พรกุล สุขสด เกิดความประทับใจ จนเป็นแรงบันดาลใจสู่การลงมือทำ ท่านเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่ยินดี อุทิศตน เพื่อร่วมดูแลสุขภาพของผู้ป่วยยากไร้ในไทย ที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ภาษาและศาสนา

คุณมรินทร์ธรณ์ เสมรอด พยาบาล สมาคมแพทย์อาสาฉือจี้ กล่าวว่า ในสังคมของเรายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีความเดือดร้อน เพราะไม่มีสวัสดิการรองรับ ดังนั้น จึงยินดีอุทิศความรู้ความสามารถในด้านสาธารณสุขของตน เพื่อร่วมดูแลสุขภาพของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน คุณมรินทร์ธรณ์ กล่าวว่า “ที่นี่เป็นลักษณะของการตอบโจทย์ของเรา ที่ทำให้ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จริงๆ ดังนั้น อะไรที่เราสามารถทำได้ เราก็ยินดีค่ะ”

010

เภสัชกรจัดยาตามใบสั่งแพทย์ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้ยาแก่ผู้ป่วยด้วยความละเอียดลออ

 

011

หลังการตรวจรักษา จิตอาสาจะสวมแว่นตา ชุดป้องกันและหน้ากากอนามัย เพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทุกซอกทุกมุม

 

คุณซามูลเอล ผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาในวันนี้ กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และจิตอาสาทุกคนว่า ประทับใจในอัธยาศัยของทุกคน ที่แสดงออกถึงความให้เกียรติตนเอง พร้อมทั้งขออธิษฐานต่อพระเจ้า ให้อวยพรแก่ทุกๆ คน

หลังการตรวจรักษาเสร็จสิ้นลง จิตอาสาไม่ลืมที่จะสวมชุดป้องกัน แว่นตา และหน้ากากอนามัย เพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งภายในและภายนอกอาคารทุกซอกทุกมุม

ด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจของทุกคน ทำให้วันแรกที่ “คลินิกเวชกรรมพุทธฉือจี้” เปิดทำการ สามารถตรวจรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้น 61 ราย ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ร่วมกัน “ดูแลสุขภาพ ดูแลชีวิต ดูแลความรัก”


   เรื่อง  บุษรา สมบัติ     ภาพ  พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี, ดรรชนี สุระเทพ, บุษรา สมบัติ