ค้นหาข่าว

ฉือจี้สนับสนุนเตียง 50 ชุด จัดตั้งจุดพักคอยผู้ป่วยโควิด

20210804-new

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้ทั้งกำลังคนและทรัพยากรต่างๆ เริ่มไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย รวมถึง "จุดพักคอยผู้ป่วยโควิด(สีเขียว) ตำบลบ้านพลับ" จึงได้ติดต่อมายังมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเตียงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจำนวน 50 ชุด ร่วมกันดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ให้พักรักษาตัวได้อย่างไร้กังวลและป้องกันการแพร่เชื้อโรค สู่คนในครอบครัวและชุมชนในวงกว้าง


 

สถานการณ์ในพื้นที่น่าเป็นห่วง อบต.ขอความอนุเคราะห์จากฉือจี้

จิตอาสาชุมชน คุณพิมพา ปิจดี บอกเล่าถึงสถานการณ์การระบาดของพื้นที่ในปัจจุบันว่า “เนื่องจากพื้นที่อำเภอบางปะอินนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ถ้าโรงงานยังเปิด ก็จะมีคนไปทำงาน แล้วก็ติดจากที่ทำงานกลับมาติดที่บ้าน นำไปสู่การแพร่กระจายให้คนในครอบครัวและชุมชนต่อไปได้ค่ะ”

เนื่องจากพื้นที่ ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชากรอยู่ประมาณ 2,000 คน แต่จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 มีผู้ที่ติดเชื้อแล้วทั้งหมดกว่า 70 คน อัตราส่วนดังกล่าวทำให้สถานพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรองรับไหว และยังมีความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน ดังนั้นทาง อบต.บ้านพลับจึงได้ตัดสินใจจัดตั้ง “จุดพักคอยผู้ป่วยโควิด(สีเขียว)” ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การระบาดระลอกเดือนเมษายน สถานศึกษาส่วนใหญ่ได้อาศัยการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลัก รวมถึงโรงเรียนบ้านพลับ โดยนางสาวปทุม มหาปราบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลับ ได้บอกเล่าถึงมาตรการในการคืนพื้นที่หลังสถานการณ์คลี่คลาย “การคืนพื้นที่จะมีเจ้าหน้าที่มาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ 3 ครั้ง ทิ้งไว้ครั้งละ 3 วัน แล้วก็มาทำซ้ำๆ ในครั้งสุดท้ายก็จะรอจนกว่าจะครบ 7 วัน จึงจะอนุญาตให้นักเรียนมาเรียนได้ เรามั่นใจในมาตรการนี้ ดังนั้นทางคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนจึงได้ประชุมและมีมติอนุญาตให้ใช้อาคาร สปช. เป็นจุดพักคอยเพื่อช่วยเหลือชุมชนได้ค่ะ"

002

จุดพักคอยผู้ป่วยโควิด ตำบลบ้านพลับ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 50 ราย แบ่งเป็นชาย 20 ราย และหญิง 30 ราย

 

003

ฉือจี้สนับสนุนเตียง ที่นอน หมอน ผ้าห่ม มุ้งและลิ้นชักพลาสติก รวม 50 ชุด ให้กับจุดพักคอยตำบลบ้านพลับ

 

ร่วมแรงร่วมใจ ดูแลผู้ป่วยโควิด
เจ้าหน้าที่นำสังกะสีแผ่นใหญ่ มากั้นแยกพื้นที่จุดพักคอยออกจากส่วนอื่นๆ ของโรงเรียน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคนผู้เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน ทำให้อาคารของโรงเรียน ได้กลายเป็น “จุดพักคอยผู้ป่วยโควิด(สีเขียว)” ในที่สุด

ฉือจี้สนับสนุนเตียง ที่นอน หมอน ผ้าปู ผ้าห่ม ลิ้นชักพลาสติก มุ้งสปริง รวม 50 ชุด แม้มาตรการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิว จะส่งผลให้การผลิตและจัดส่งสินค้าต่างๆ ค่อนข้างยากลำบากกว่าปกติ ทว่าด้วยความทุ่มเทพยายาม อุปกรณ์ทุกอย่างก็ทยอยถูกจัดส่งมาถึงจุดพักคอยอย่างทันเวลา

เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องมุสลิม ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องจัดโซนต่างๆ ทั้งห้องพัก จุดรับประทานอาหาร จุดพักดื่มกาแฟ จุดทำความสะอาดร่างกายก่อนการละหมาด รวมถึงห้องน้ำ แยกชายหญิงอย่างชัดเจน อีกทั้งการจัดการขยะของจุดพักคอย ก็ต้องแยกจากขยะอื่นๆ ของชุมชนอย่างละเอียดรอบคอบ พร้อมทั้งประสานงานสนับสนุนอาหารวันละสามมื้อ อาหารว่าง กาแฟ โกโก้และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไว้บริการอย่างครบครัน

 

001

นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน (คนแรกจากขวา) ตรวจเยี่ยมจุดพักคอยตำบลบ้านพลับ

 

004

 จิตอาสาฉือจี้มอบชุด PPE และหน้ากาก N95 ให้เจ้าหน้าที่ใช้ในจุดพักคอยตำบลบ้านพลับ

 

005

 ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด

 

รวบรวมพลังทุกภาคส่วน ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน
วันที่ 4 สิงหาคม ทั้งนายอำเภอ รองนายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่างมาร่วมขอบคุณซึ่งกันและกัน หน่วยงานท้องถิ่นขอบพระคุณการอนุเคราะห์ของฉือจี้ นอกจากนี้ ฉือจี้ยังได้มอบชุด PPE และหน้ากาก N95 จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้กับจุดพักคอยดังกล่าว

นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่มาร่วมช่วยพี่น้องประชาชนของอำเภอบางปะอิน โดยเฉพาะตำบลบ้านพลับ เพราะในปัจจุบัน การดูแลช่วยเหลือชีวิตคนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ”

คุณกวอโย่ว จิตอาสาฉือจี้ ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคสนับสนุนเตียงและอุปกรณ์ที่จำเป็นในจุดพักคอยบ้านพลับ “ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม ทางเราได้รับการประสานจากทาง อบต. ว่า สถานการณ์ที่นี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง หลายคนต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ทาง อบต. จึงคิดจะทำจุดพักคอยให้กับผู้ป่วยโควิด-19 แต่ยังขาดเตียงอยู่ ทางฉือจี้เราจึงช่วยเรี่ยไรบอกบุญ หวังว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล และหายเป็นปกติสามารถกลับบ้านได้โดยเร็วค่ะ”

ในสถานการณ์ความทุกข์ยาก จิตอาสาฉือจี้เป็นสื่อกลางรวบรวมพลังแห่งความรัก มอบความช่วยเหลือที่ทันท่วงที เพื่อก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

 


   เรื่อง  บุษรา สมบัติ      ภาพ  บุษรา สมบัติ