แน่วแน่ในปณิธานอันแรกเริ่ม เผยแผ่แนวคิดฉือจี้เชิญชวนพระโพธิสัตว์

20140606-63-byjunyaporn resize

 

 แน่วแน่ในปณิธาน มุ่งเดินสู้เส้นทางพระโพธิสัตว์

“จะเดินตามแนวคิดของท่านธรรมาจารย์ และจะขยายแนวทางของพุทธฉือจี้ให้คนรอบข้าง”
ภายใต้บรรยากาศอันสง่างามในกิจกรรมประชุมสัมมนากรรมการสัตยบุรุษและอาสาสมัครฉือจี้ คุณอนุกูล ปีดแก้ว กรรมการฉือจี้ใหม่ เปล่งวาจาตั้งปณิธานและลั่นกลองด้วยความหนัก แน่น สื่อความหมายว่า คุณอนุกูลได้เข้าสู่ครอบครัวแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของฉือจี้อย่างเป็นทางการแล้ว และจะมุ่งเดินสู่เส้นทางพระโพธิสัตว์ ด้วย “จิตพุทธ ปณิธานอาจารย์”
ย้อนวันวานกลับไปเมื่อ พ.ศ.2554 การเดินทางไปศึกษาดูงานฉือจี้ที่ไต้หวัน เป็นจุดเริ่มต้นให้คุณอนุกูล ได้รู้จักฉือจี้ ภาพการดำเนินมหาปณิธานสี่ แปดรอยธรรมของฉือจี้ที่ได้สัมผัสด้วยตนเองในครั้งนั้น ยังทำให้คุณอนุกูลประทับใจที่ฉือจี้ โดยเฉพาะการดำเนินภารกิจการกุศลด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ “กิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่นของฉือจี้คล้ายกับภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรารับราชการอยู่ตรงนี้ เราจึงคิดว่ามันสามารถนำมาใช้กับงานในการดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้เลย จากนั้นมา ผมก็เลยติดตามแนวคิดฉือจี้มาโดยตลอด”


มีฉือจี้อยู่ในใจ ไขว่คว้าบุญสัมพันธ์เผยแผ่ฉือจี้

เริ่มต้นจากตนเอง จัดสรรเวลาจากภารกิจที่รัดตัว จัดคณะเดินทางไปศึกษาดูงานฉือจี้ที่โพธาราม จากการแบ่งปันประสบการณ์ของอาสาสมัคร และการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียน ดูแลผู้ยากไร้ในชุมชนด้วยตัวเอง ทำให้คุณอนุกูลเรียนรู้แนวคิดพุทธฉือจี้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เมื่อประจักษ์แก่ตนเองแล้ว คุณอนุกูลไม่เพียงนำแนวคิดของพุทธจี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านมา แม้จะย้ายไปทำหน้าที่ในหลายจังหวัด แต่คุณอนุกูลยังคงแน่วแน่ในการขยายแนวคิดอันดีงามนี้สู่ผู้ร่วมงานของตน หวังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น “ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ในการดูแลคนในสังคมมันซับซ้อนและเพิ่มขึ้น ถ้าเราไม่ขยายแนวคิดให้คนในสังคมเข้าใจในแนวทางใดสักอย่างหนึ่ง มันก็จะเกิดปัญหาสังคมตามมา ซึ่งแนวทางที่ผมค้นพบ และดีที่สุดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นก็คือแนวทางพุทธฉือจี้” คุณอนุกูลแบ่งปัน
ที่ผ่านมาคุณอนุกูลได้นำผู้ร่วมงาน ร่วมกิจกรรมต่างๆของฉือจี้ ดังต่อไปนี้
• 5-6 มิถุยายน 2557 หลังจากที่คุณอนูกูล รับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรีผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงเชิญชวนอาสาสมัครฉือจี้แบ่งปันเรื่องราว “การเป็นจิตอาสา ความปีติจากการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน” แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ จิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆในละแวกใกล้เคียง จำนวน 60 ท่าน
• 26 มีนาคม 2558 เดือนที่สองของการทำงาน คุณอนุกูล ในตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ อาสาสมัครฉือจี้ได้รับเกียรติให้ร่วมบรรยายในการจัดอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในหัวข้อ “ความสุขจากการเป็นผู้ให้” มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)จังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 79 คน
• 22-24 มิถุนายน 2559 คุณอนุกุล ย้ายไปรับตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ หวังให้พี่น้องชาวสมุทรปราการ เรียนรู้แนวคิดความรักอันยิ่งใหญ่ของฉือจี้ และนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆของจังหวัดสมุทรปราการ จึงเชิญอาสาสมัครฉือจี้จัดกิจกรรม “อบรมอาสาสมัครฉือจี้ขั้นต้น” มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรม 260 คน


ลดตัวตน ใช้จิตสำนึกคุณเป็นแบบอย่าง

ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมของฉือจี้ คุณอนุกูลมักจะมาร่วมกิจจกรรมด้วยตนเองเสมอ อาศัยความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้เห็นเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น “แม้แต่การยกน้ำชา ท่านก็คุกเข่าลงไปหาลูกศิษย์ ซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดา เพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งต้องสำนึก น้อมรับเอาไปปฏิบัติตาม” คุณบุญศรี กสิรัต หนึ่งผู้เข้าร่วมชั้นเรียนอบรมกรรมการฉือจั้ขั้นต้น เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 แบ่งปันความประทับใจต่อคุณอนุกูล
กิจกรรมฉือจี้ที่คุณอนุกูลผักดันล้วนได้รับการตอบรับที่ดี หลายคนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน บางคนก็เดินต่อในเส้นทางพระโพธิสัตว์ อย่างเช่น คุณวันดี เบญจศิริวรรณ เจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้ตัดสินใจเข้าร่วมชั้นเรียนอบรมอาสาสมัคร ด้วยความมุ่งมั่นจึงผ่านการอบรมได้เป็นกรรมการฉือจี้อย่างเป็นทางการพร้อมกันกับคุณอนุกูล แม้จะเป็นเพียงแค่หนึ่งเดียวจากเกือบ 400 กว่าคน ที่ได้ร่วมกิจกรรมฉือจี้จากการผลักดันของคุณอนุกูล แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขยายเมล็ดพันธ์แห่งความดีในสังคมไทย โดยเริ่มจากหนึ่งสู่เอนกอนันต์ คุณอนุกูลแบ่งปันว่า “การที่ได้เป็นกรรมการของฉือจี้นั้นเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่า เขายังมุ่งมั่นตั้งใจกันอยู่ อย่างเช่นคุณวันดี จากชลบุรี เขาก็มีความมุ่งมั่นมาโดยตลอด วันนี้เขามาอีกขั้นตอนหนึ่ง เป็นกรรมการฉือจี้ ผมก็มั่นใจว่า คนรอบข้าง จะเชื่อมั่นคุณวันดีมากขึ้น”
ปัจจุบันคุณอนุกูล ปีดแก้ว ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจราชการและประเมินผล กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำแหน่งที่สูงขึ้น หน้าที่ความรับผิดชอบยิ่งมากขึ้น แม้ว่าจะไม่มีโอกาสจัดกิจกรรมแนะนำฉือจี้ได้บ่อยครั้งมากนัก ทว่า หากมีโอกาสที่ดี คุณอนุกูลมักจะแบ่งปันเรื่องราวฉือจี้ให้ญาติมิตร เพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ เนื่องจากภาระงานมากมาย ทำให้คุณอนุกูลไม่สามารถไปรับรองวุฒิกรรมการฉือจี้กับท่านธรรมาจารย์ในปีที่ผ่านมาได้ แต่คุณอนุกูลได้แบ่งปันความตั้งใจว่า “ปีนี้จะไปรับรองวุฒิกรรมการจากท่านธรรมาจารย์ที่ไต้หวัน เพื่อให้ท่านเป็นประจักษ์พยานในความตั้งใจที่จะเดินบนวิถีพระโพธิสัตว์ฉือจี้”

 

ไขว่คว้าโอกาสอันดีเดินทางไปศึกษาดูงานฉือจี้ที่โพธาราม จากการแบ่งปันประสบการณ์ของอาสาสมัคร ทำให้เรียนรู้แนวคิดพุทธฉือจี้ในภาคทฤษฎี

 

การลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียน ดูแลผู้ยากไร้ในชุมชนด้วยตัวเอง ทำให้คุณอนุกูลเรียนรู้แนวคิดพุทธฉือจี้ในภาคปฏิบัติ

 

มุ่งเดินสู่เส้นทางพระโพธิสัตว์ ด้วย “จิตพุทธ ปณิธานอาจารย์” ตั้งปณิธานว่า จะเผยแผ่แนวคิดพุทธฉือจี้ให้เป็นที่รู้จักให้มากยิ่งขึ้น

 

ผลักดันกิจกรรมฉือจี้ให้เป็นทีรู้จักในเพื่อนร่วมงาน และเชิญชวนมาร่วมเป็นอาสาสมัครฉือจี้ เป็นหนึ่งในนั้น