ภารกิจการกุศล

mission icon-01

mission1

       การกุศลคือพื้นฐานของภารกิจฉือจี้ เริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก จนถึงการดูแลทางจิตใจ ประกอบด้วยการสงเคราะห์ระยะยาว การช่วยภัยฉุกเฉิน การเยี่ยมบ้านและงานการกุศลในนานาประเทศ ฉือจี้ไม่เพียงเน้นประสิทธิภาพในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก ทว่ายังเน้นการจุดประกายศักยภาพความดีงามภายในจิตใจของผู้คนอีกด้วย 

ภารกิจบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศ

mission icon-05

mission5

          มูลนิธิฉือจี้ได้รับการรับรองโดยองค์การสหประชาชาติและระดมกำลังเพื่อบรรเทาทุกข์ในระดับนานาชาติ อาสาสมัครของเรามาถึงพร้อมกับความจำเป็นเร่งด่วนทันทีเช่นอาหารเสื้อผ้าที่พักพิงและเวชภัณฑ์ นอกจากนี้เรายังให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรงแก่ผู้ที่ต้องการ "รักที่ยิ่งใหญ่ไร้พรหมแดน ซับน้ำตาผู้ตกทุกข์จากหัวใจ" หน้าประวัติศาสตร์การทำงานบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศของฉือจี้

ภารกิจการรักษาพยาบาล

mission icon-02

           การเจ็บป่วยเป็นหนึ่งในความท้าทายที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต การให้การดูแลทางการแพทย์แก่ผู้ที่ขาดแคลนค่าใช้จ่ายคือความสำคัญของฉือจี้ตั้งแต่เริ่มต้น เคลื่อนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และอาสาสมัครที่ให้การดูแลสุขภาพฟรี ฉือจี้เน้นวิธีการแบบทำงานแบบองค์รวมและความเป็นมนุษย์ที่คำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวผู้ป่วยและแพทย์ที่ให้การรักษาอย่างเท่าเทียมกัน

ภารกิจการศึกษา

 

ภารกิจบริจาคไขกระดูก

mission icon-06

mission6

              อะไรจะดีไปกว่านี้เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของมนุษย์มากกว่าการช่วยชีวิต ?   การบริจาคไขกระดูกสามารถทำได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาค ฉือจี้ช่วยให้กระบวนการค้นหาการจับคู่ทางพันธุกรรมสำหรับผู้ที่ต้องการไขกระดูกด้วยการจัดการลงทะเบียนของผู้บริจาคไขกระดูกและกระตุ้นให้ผู้คนเข้าร่วม นอกจากนี้ฉือจี้ยังมีคลังเก็บเลือดจากสายสะดือและสนับสนุนการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดอย่าง ต่อเนื่องและการบำบัดด้วยยีน

ภารกิจการศึกษา

mission icon-03

mission3

           การสอนคนรุ่นใหม่มีความสำคัญในอนาคต มูลนิธิฉือจี้สร้างโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลก วัตถุประสงค์ของฉือจี้คือการให้การศึกษาที่เหนือกว่าและดูแลคุณธรรมความเมตตาและความสุขในการให้ความเสียสละ ด้วยความเชื่ออย่างลึกซึ้งในธรรมชาติของมนุษย์เราจึงให้ความสำคัญกับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติวัฒนธรรมภาษาหรือศาสนา

ภารกิจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

mission icon-07

mission7

         ฉือจี้ปฏิบัติตามสมมติฐานที่ว่าเราสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อม ได้โดยการเลือกและพฤติกรรมของเราในฐานะปัจเจกบุคคล เรากระตือรือร้นส่งเสริมการลดและรีไซเคิลขยะ เรายังส่งเสริมการลดการบริโภคเนื้อสัตว์และสนับสนุนอาหารที่ดีต่อสุขภาพซึ่งประกอบด้วยผลไม้และผักมากขึ้น การดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของเรามีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับแม่ธรณี

ภารกิจวัฒนธรรมอันดีงาม

mission icon-04

mission4

          "มารยาท" เป็นหลักพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ ไม่เพียงช่วยขัดเกลาชีวิตให้งดงาม แต่ยังช่วยจุดประกายเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามในจิตใจการแสดงภาษามือประกอบเพลงของฉือจี้ คือ การผสมผสานกับธรรมะของท่านธรรมาจารย์ โดยชี้นำความงดงามของมารยาท การเดิน การยืน การนั่ง แม้กระทั่งการนอน มาถ่ายทอดผ่านการแสดงภาษามืออันอ่อนช้อยและสง่างาม

ภารกิจอาสาสมัครชุมชน

mission icon-08

mission8

          อาสาสมัครชุมชนเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจของฉือจี้ เรามีชุมชนอาสาสมัครนับล้านทั่วโลกที่เสียเวลาแบ่งปันเวลาใช้พลังงานและเสนอความสามารถของแต่ละคนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ด้วยความจริงใจและความรักของพวกเขาอาสาสมัครสามารถทำโครงการการกุศลการแพทย์การศึกษาการบรรเทาทุกประเทศและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้