ปฏิทินกิจกรรม

     มูลนิธิพุทธฉือจี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทรศัพท์ 02 328 1161-63  

line

 

line

กิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรี 

ขอเชิญจิตอาสาร่วมกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี 

 

มูลนิธิพุทธฉือจี้ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว, โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทย์จิตอาสา ร่วมกันจัดโครงการบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรี ให้บริการกับผู้กับผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสทางด้านการแพทย์เพื่อให้บริการฟรี  รวมถึงให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดตาต้อกระจกฟรี  ขอเชิญทุกท่านแนะนำและบอกต่อเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการให้บริการนี้

 กิจกรรมจัดในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

  -  มูลนิธิรับสมัครจิตอาสาจำนวนมาก เพื่อบริการผู้ป่วยในจุดต่างๆ

-  กิจกรรมรักษาพยาบาลเริ่มเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาและผู้ป่วยตั้งแต่เวลา 07.30 - 13.30 น  

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเก็บชั่วโมงจิตอาสา ในการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา กยศ. หรือ กรอ. มูลนิธิจะออกหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นหลักฐาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์  0-2328-1161-63

 

line

ชั้นเรียนโยคะ เพื่อสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป

YOGA CLASS2019

 

line

ชั้นเรียนถาษาจีนกลาง สำหรับบุคคลทั่วไป 

 

2019chnclass