ร่วมบริจาค

masterdonate2019

ขอเชิญท่านเข้าร่วมเส้นทางแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ แสดงศักยภาพแห่งเมตตา เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต

line

       พ.ศ.2509 ท่านธรรมาจารย์ เจิ้งเอี๋ยน อาศัยจิตวิญญาณ “ยับยั้งชั่งใจ อุตสาหะ มัธยัสถ์ ฟันฝ่าอุปสรรค” จนสามารถก่อตั้งมูลนิธิฉือจี้ขึ้น ณ เมือง    ฮวาเหลียน ไต้หวัน ในยุคแรกลูกศิษย์ซึ่งเป็นภิกษุณี 6 รูป ต่างช่วยกันเย็บรองเท้าเด็กเพิ่มวันละหนึ่งคู่ และแม่บ้าน 30 คน ต่างช่วยกันออมเงินลงในกระบอกไม้ไผ่ ออมบุญวันละ 50 สตางค์ เพื่อดำเนินงานการกุศลของฉือจี้ ตลอดระยะเวลา 53 ปีที่ผ่านมา ภารกิจของฉือจี้ได้ขยายเป็น การกุศล การรักษาพยาบาล การศึกษาและวัฒนธรรมอันดีงามของมนุษย์ จากดินแดนอันห่างไกล อย่างเมืองฮวาเหลียน ไต้หวัน ได้ขยายความรักมอบความช่วยเหลือไปทั่วโลกดัวยแรงศรัทธาจากผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน. 

 

กองทุนเพื่อการกุศล   

                                 --  สงเคราะห์ผู้ยากไร้ในกรณีต่างๆ 

                                 --  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

                                 --  มอบทุนการศึกษา

                                 --  อื่นๆ

 

 ใบเสร็จในการบริจาคท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้

 มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 920 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

 

ช่องทางในการร่วมบริจาค

line

 branching บริจาคที่สำนักงานมูลนิธิ 

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย 

(ฝ่ายบัญชีและการเงิน ห้อง 402)

เลขที่ 316 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 (ระหว่างซอย 32-34 ติดห้างบิ๊กซี) แขวงหนองบอน

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2328-1161-63  โทรสาร 0-2328-1160

เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น. วันจันทร์ - วันเสาร์  (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

line

online-bankingบริจาคโดยโอนเงิน ผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี : มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย 

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ

หมายเลขบัญชี : 933-0-14249-9

line

 directบริจาคโดย เช็ค

กรุณาสั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

 


       มูลนิธิฉือจี้ แยกประเภทในการให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจน กรณีที่ท่านบริจาคด้วยกำลังทรัพย์ ขอความกรุณาผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ระบุประเภทในการบริจาคเงินเข้ากองทุนต่างๆ และเรียกรับใบเสร็จรับเงินที่ท่านบริจาคทันที หรือถ้าหากท่านโอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร ขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือทางโทรสารหมายเลข  02 328 1160

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 328 1161-63 ต่อ 300 (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)