ร่วมบริจาค

masterdonate2019

ขอเชิญท่านเข้าร่วมเส้นทางแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ แสดงศักยภาพแห่งเมตตา      เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต

line

       พ.ศ.2509 ท่านธรรมาจารย์ เจิ้งเอี๋ยน อาศัยจิตวิญญาณ “ยับยั้งชั่งใจ อุตสาหะ มัธยัสถ์ ฟันฝ่าอุปสรรค” จนสามารถก่อตั้งมูลนิธิฉือจี้ขึ้น ณ เมือง    ฮวาเหลียน ไต้หวัน ในยุคแรกลูกศิษย์ซึ่งเป็นภิกษุณี 6 รูป ต่างช่วยกันเย็บรองเท้าเด็กเพิ่มวันละหนึ่งคู่ และแม่บ้าน 30 คน ต่างช่วยกันออมเงินลงในกระบอกไม้ไผ่ ออมบุญวันละ 50 สตางค์ เพื่อดำเนินงานการกุศลของฉือจี้ ตลอดระยะเวลา 53 ปีที่ผ่านมา ภารกิจของฉือจี้ได้ขยายเป็น การกุศล การรักษาพยาบาล การศึกษาและวัฒนธรรมอันดีงามของมนุษย์ จากดินแดนอันห่างไกล อย่างเมืองฮวาเหลียน ไต้หวัน ได้ขยายความรักมอบความช่วยเหลือไปทั่วโลกดัวยแรงศรัทธาจากผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน. 

 

กองทุนเพื่อการกุศล  

                                 --  สงเคราะห์ผู้ยากไร้ในกรณีต่างๆ      --  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

                                 --  มอบทุนการศึกษา                       --  อื่นๆ

 ใบเสร็จในการบริจาคท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้

 มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 920 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

ช่องทางในการร่วมบริจาค

 branching บริจาคที่สำนักงานมูลนิธิ 

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย 

เลขที่ 316 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 (ระหว่างซอย 32-34 ติดห้างบิ๊กซี) แขวงหนองบอน

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2328-1161-63  โทรสาร 0-2328-1160

(ฝ่ายบัญชีและการเงิน ห้อง 402)

เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น. วันจันทร์ - วันเสาร์  (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

line

 icon-e-donationบริจาคโดย ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-DONATION)

 online-bankingบริจาคโดยโอนเงิน ผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี : มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย 

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ   สาขาบิ๊กซีอุดมสุข

หมายเลขบัญชี : 933-0-14249-9

line

 directบริจาคโดย เช็ค

กรุณาสั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

 


       มูลนิธิฉือจี้ แยกประเภทในการให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจนตามแต่ภารกิจ กรณีที่ท่านบริจาคด้วยกำลังทรัพย์ ขอความกรุณาผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ระบุประเภทในการบริจาคเงินเข้ากองทุนต่างๆ และเรียกรับใบเสร็จรับเงินที่ท่านบริจาคทันที หรือถ้าหากท่านโอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร ขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือทางโทรสารหมายเลข  02 328 1160

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 328 1161-63 กด 5 (แผนกบัญชีและการเงิน)