ค้นหาข่าว

ส่งชุดป้องกันการติดเชื้อ มอบกำลังใจ ช่วยเหลือภัยจากโรคระบาด

SendingProtectiveClothingToChinaWebCover

จิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกันติดโลโก้ฉือจี้บนกล่องชุดป้องกันการติดเชื้อ

ส่งความรักและกำลังใจ ช่วยเหลือภัยจากโรคระบาด
จากการระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ทั่วโลกต่างดำเนินการจัดหาเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดส่งไปช่วย

เหลือประเทศจีน สำหรับมูลนิธิพุทธฉือจี้ในประเทศไทยได้จัดซื้อชุดป้องกันการติดเชื้อ เพื่อส่งไปช่วยเหลือประเทศจีนเช่นเดียวกัน โดย 1 และ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จิตอาสาฉือจี้พร้อมเพรียงกันที่สถานธรรมจิ้งซื้อ เพื่อช่วยกันติดโลโก้ฉือจี้บนกล่องชุดป้องกันการติดเชื้อจำนวน 329 กล่อง รวม 16,388 ชิ้น และดำเนินการขนส่งไปยังประเทศจีน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ประจำการแนวหน้าในเมืองอู่ฮั่น และเมืองอื่นๆที่ยังขาดแคลน ใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ หวังให้พวกเขาสามารถดูแลปกป้องผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจ

 

20200201-015-bylek
ชุดป้องกันการติดเชื้อถูกส่งมายังมูลนิธิฉือจี้ จิตอาสาจึงช่วยกันขนย้ายลงจากรถ และเร่งติดโลโก้ฉือจี้

ร่วมแรงร่วมใจ ส่งความรักสู้ภัยพิบัติ

คุณกมลรัตน์ แซ่กวอ แบ่งปันว่า “วันนี้มีจิตอาสาฉือจี้ จิตอาสาจากภายนอก และพนักงาน ก็ประมาณ 20 คน ที่มาช่วยติดโลโก้กล่องชุดป้องกันการติดเชื้อ บริจาคและส่งไปช่วยเหลือประเทศจีน ขอขอบคุณจิตอาสาทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้ภาระงานสำเร็จลุล่วงในระยะเวลาอันกระชั้นชิดนี้ ”

ในช่วงเวลาที่โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 แพร่ระบาดเช่นนี้ ทำให้ชุดป้องกันการติดเชื้อและหน้ากากอนามัยขาดแคลน ดังนั้น เมื่อทราบว่าฉือจี้มีความประสงค์จะบริจาคชุดป้องกันการติดเชื้อส่งไปช่วยเหลือประเทศจีน บริษัท อะธีน่า เจน จำกัด จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความช่วยเหลือ ช่วยเร่งประสานงานกับบริษัทในเครือ จัดหาและรวบรวมชุดป้องกันการติดเชื้อล็อตใหญ่ให้ฉือจี้ คุณณฐิศรา สอนหลักทรัพย์ กรรมการบริษัทฯ แบ่งปันว่า “เห็นเขาประสบปัญหา ทางบริษัทก็เลยลองช่วยดู และอีกอย่างหนึ่งคือ มาดูทางมูลนิธิฉือจี้ พอเราตรวจสอบแล้ว มูลนิธิค่อนข้างน่าเชื่อถือ ”

20200201-107-bylek
คุณณฐิศรา จากบริษัท อาธีน่า เจน จำกัด (ขวา 2) แบ่งปันว่า รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งความช่วยเหลือไปยังอู่ฮั่นร่วมกับฉือจี้


ร.ต.อ.เจษฎา ทองทวี เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ซึ่งวันดังกล่าวตั้งใจเดินทางมาร่วมชั้นเรียนภาษาจีน แต่เมื่อพอมาเรียนจริงๆ กลับรู้สึกว่าภาษาจีนยากกว่าที่คาดคิดไว้ จึงพูดคุยกับจิตอาสาฉือจี้ว่า “เรียนภาษาจีนไม่ง่ายเลยครับ แต่ถ้าหากมีโอกาส ผมก็อยากจะเป็นจิตอาสานะครับ” ขณะนั้น คุณกมลรัตน์ แซ่กวอ จึงได้พูดกับ ร.ต.อ.เจษฏาว่า “ตอนนี้คุณก็สามารถเป็นจิตอาสาได้ เพราะว่าเรากำลังจะส่งชุดป้องกันการติดเชื้อไปช่วยเมืองจีนค่ะ ” เมื่อได้ฟังดังนี้แล้ว ร.ต.อ.เจษฏา ก็ตัดสินใจช่วยงานติดโลโก้บนกล่องชุดป้องกันการติดเชื้อโดยไม่ลังเลใจ “ถึงเราจะอยู่กันคนละที่ คนละมุมโลก คนละแห่ง แต่พอมนุษยชาติได้รับความเดือดร้อน ถ้าเกิดที่ไหนเขามีศักยภาพในการที่จะดูแลช่วยเหลือได้เราก็ยินดี ”

20200201-013-bylek
ร.ต.อ.เจษฎา ทองทวี (ซ้าย 2) ซึ่งเดิมทีต้องการมาร่วมชั้นเรียนภาษาจีน เมื่อเห็นจิตอาสาฉือจี้ต่างกำลังช่วยกันติดโลโก้ฉือจี้อยู่พอดี จึงช่วยแบกขนกล่องชุดป้องกันไวรัสโดยไม่ลังเลใจ

ภัยพิบัติมาเยือน เตือนเราตระหนักรู้

เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นเช่นนี้ ยิ่งเตือนเราตื่นตัวและไม่ประมาท ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนกล่าวว่า “ภัยพิบัติคราวนี้ ราวกับพระสูตรที่กล่าวไว้ว่า กรรมจากมวลมนุษย์ร่วมกันสร้าง ล้วนเกิดจากอกุศล 5 ประการ ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความเขลา ความยโส ความเคลือบแคลงสงสัย เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนาน ยิ่งสร้างความเสียหายมหาศาลแก่มนุษย์ ดังนั้น เราจึงต้องมีความจริงใจต่อกัน หมั่นรักษาศีล ปฏิบัติตนอยู่ในคลองธรรมที่ดี ไม่มีทางใดที่จะทำให้โลกนี้ร่มเย็นสงบสุขปราศจากภัยพิบัติได้ นอกจากการรับประทานอาหารเจ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่รุนแรงนัก หากมนุษย์ยังฆ่าสัตว์ไม่หยุดหย่อน กรรมนั้นย่อมคืนสนองตน ดังนั้น เราทุกคนบนโลก จึงต้องตระหนักรู้และตื่นตัวกับปัญหานี้ ”

20200201-150-bylek
จิตอาสาขนย้ายชุดป้องการการติดเชื้อไปยังศุลกากรของท่าอากาศยาน เพื่อขนส่งไปให้บุคลากรทางการแพทย์เมืองอู่ฮั่นใช้สวมใส่ในขณะปฏิบัติหน้าที่

 

 


   เรื่อง ไช่ชิวหลิง ดรรชนี สุระเทพ       ภาพ พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี