ค้นหาข่าว

มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม บรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้าน

 

1cover2

พิธีมอบเครื่องกรองน้ำให้หมู่บ้านดู่เหนือ ชาวบ้านทุกคนล้วนมีความสุข เพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มีน้ำสะอาดสำหรับบริโภคแล้ว

 

14 กุมภาพันธ์ 2563 จิตอาสาฉือจี้จัดพิธีมอบเครื่องกรองน้ำดื่มให้หมู่บ้านดู่เหนือ เทศบาลตำบลดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เพื่อเป็นของขวัญอันสื่อถึงความรักอันจริงใจของฉือจี้ บรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

 

รับฟังความทุกข์ บรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้อง

จากกิจกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือภัยหนาว จ.น่าน เมื่อปลายปีที่ผ่านมา คุณสุทธิพงษ์ เหลือพร้อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านดู่เหนือ เทศบาลตำบลดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน ได้พบปะพูดคุยกับจิตอาสาฉือจี้ เพื่อขอความอนุเคราะห์เครื่องกรองน้ำดื่มให้ชาวบ้าน เนื่องจากน้ำประปาที่ชาวบ้านใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสูบน้ำจากแม่น้ำน่านมาใช้นั้น มักมีสารเคมีปนเปื้อนจากการทำเกษตรในพื้นที่ ส่งผลให้น้ำประปาใช้ได้เพียงสำหรับการอุปโภค ไม่สามารถใช้บริโภคดื่มกินได้ ชาวบ้านจึงจำเป็นต้องซื้อน้ำดื่ม และด้วยเครื่องกรองน้ำดื่มมีราคาสูง จึงทำให้การยื่นเบิกของบประมาณเป็นไปได้ยาก จึงหวังว่าทางมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

 

20200214-014-byyupharet

ฉือจี้จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ โดยมีชาวบ้านร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์และเงินก่อสร้างโรงน้ำดื่มเพื่อชุมชน สำหรับเป็นสถานที่สำหรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

 

ด้วยตระหนักดีว่า “น้ำสะอาด” เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน ดังนั้น เมื่อทราบถึงปัญหาของชาวบ้านแล้ว ฉือจี้จึงตัดสินใจให้ความช่วยเหลือ ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ โดยมีชาวบ้านร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์และเงินก่อสร้างโรงน้ำดื่มเพื่อชุมชน สำหรับเป็นสถานที่สำหรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ จิตอาสาฉือจี้จึงจัดพิธีมอบเครื่องกรองน้ำให้ชาวบ้านอย่างเป็นทางการในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 

20200214-024-byyupharet

ชาวบ้านนำภาชนะมาบรรจุน้ำกลับบ้านด้วยความสุขเต็มหัวใจ เพราะเครื่องกรองน้ำที่ฉือจี้มอบให้ ทำให้พวกเขาไม่ต้องซื้อน้ำดื่ม ประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน


กิจกรรมดังกล่าวเต็มไปด้วยบรรยากาศอันชื่นมื่น หลังพิธีมอบเสร็จสิ้นแล้ว ทุกคนต่างนำภาชนะมาบรรจุน้ำกลับบ้านด้วยความสุขเต็มหัวใจ เพราะเครื่องกรองน้ำที่ฉือจี้มอบให้ ทำให้พวกเขาไม่ต้องซื้อน้ำดื่ม ประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และรู้สึกอุ่นใจ เพราะมีน้ำดื่มสะอาดแล้ว หนึ่งในชาวบ้านแบ่งปันความรู้สึกว่า “ถือว่าเป็นบุญของเราที่ฉือจี้ได้มาดูแลและช่วยเหลือให้ประชาชนได้ดื่มน้ำสะอาด เราจะได้ปลอดภัยจากสารเคมี(ที่ปนเปื้อนในน้ำ)”

 

20200214-038-byyupharet resize

ชาวบ้านต่างมีความสุข เพราะมีน้ำดื่มสะอาดแล้ว


ชาวบ้านต่างให้คำมั่นสัญญากับจิตอาสาฉือจี้ว่า จะช่วยบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำดั่งสมบัติ และใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเครื่องกรองน้ำที่ฉือจี้บริจาคให้หมู่บ้านดู่เหนือในครั้งนี้ นอกจากกรองตะกอนตกค้างแล้ว ยังสามารถกรองสารเคมีปนเปื้อนในน้ำได้ และผู้ได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือของฉือจี้ครั้งนี้ มิได้มีเพียงชาวบ้านหมู่บ้านดู่เหนือ 230 ครัวเรือน 573 คนเท่านั้น หากยังรวมถึงชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงอีกประมาณ 300 ครัวเรือน  หรือ 1,000 คน ก็สามารถนำน้ำสะอาดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนี้ได้เช่นกัน เพียงบริจาคค่าบำรุงรักษาและค่าไฟฟ้าได้ตามจิตศรัทธา

 

 


   เรื่อง ยุพเรศ ประชานุกูล , พิสิษฎิ์ หาญพงศ์เจริญ       ภาพ ยุพเรศ ประชานุกูล