ค้นหาข่าว

ทลายอุปสรรคโรคระบาดด้วยเมตตาจิต มอบถุงยังชีพให้ผู้เดือดร้อน

 

202103-04cover

        เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รัฐบาลจึงมีข้อกำหนดงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ทำให้การมอบถุงยังชีพของมูลนิธิพุทธฉือจี้ในประเทศไทย ต้องเลื่อนออกไป ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดการที่วางไว้ ซึ่งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง และไม่สามารถทราบได้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงเมื่อใดนี้ จิตอาสาจึงต้องเร่งประสานหน่วยงานภาครัฐ โดยหวังว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในเร็ววัน

 

ผู้คนลำบาก การช่วยเหลือจึงไม่อาจรอได้

        ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นี้ คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ ประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย รู้สึกเห็นใจพี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากแสนสาหัส ซึ่งทุกคนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ไม่สามารถรอได้อีกแล้ว คุณสุกัญญา แบ่งปันว่า “ท่านธรรมาจารย์เคยพูดไว้ว่า “หากผู้ที่เดือดร้อนไม่สามารถเดินออกมาขอความช่วยเหลือได้ ผู้ที่มีบุญก็ต้องเดินเข้าไปให้ความช่วยเหลือ” ตอนนี้ประชาชนต่างมีรายได้น้อยลง ต้องพบเจอกับความยากลำบากมากมาย ดังนั้น เราจึงควรนำสิ่งของไปมอบถึงมือพวกเขาให้เร็วที่สุดค่ะ ”

 

       ดังนั้น จิตอาสาจึงเร่งประสานงานหน่วยงานภาครัฐ เพื่อแจ้งความประสงค์ดำเนินกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชน แต่อาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์แพร่ระบาดยังรุนแรงในปัจจุบัน จึงทำให้หน่วยงานภาครัฐล้วนปฎิเสธและชี้แจงว่า สำหรับกิจกรรมมอบสิ่งของหรือกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมกันต้องชะลอออกไปก่อน รอให้สถานการณ์คลี่คลายกว่านี้จึงจะสามารถดำเนินการได้

 

20210123-101-bylek
จิตอาสาฉือจี้ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ช่วยกันแพ็คถุงยังชีพ

20210123-71-byxiaolian
จิตอาสานำถุงยังชีพที่แพ็คเสร็จแล้วจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเตรียมมอบให้ประชาชนชาวเทพารักษ์


        มีเพียงเทศบาลตำบลเทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ที่ให้การตอบรับ โดยจะต้องดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด จัดให้มีประชาชนมารับสิ่งของรอบละ 50 ครอบครัว และ 1 สัปดาห์สามารถจัดกิจกรรมได้ 2 วัน ซึ่งจำนวนผู้ได้รับสิ่งของมีทั้งหมด 757 ครอบครัว เช่นนี้แล้ว จึงทำให้กว่าจะมอบถุงยังชีพครบทุกคนต้องกินเวลานานเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้ จิตอาสาฉือจี้จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบถุงยังชีพ ซึ่งจากเดิมให้ประชาชนรับสิ่งของทีละอย่างในสถานที่จัดกิจกรรมด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นให้จิตอาสาช่วยกันบรรจุสิ่งของลงในถุงยังชีพให้เรียบร้อยตั้งแต่อยู่มูลนิธิฯ จากนั้นจึงนำไปมอบให้ประชาชน

 

20210201-078-bylek

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพารักษ์เดินทางมามูลนิธิฯ เพื่อช่วยขนถุงยังชีพไปยังสถานที่จัดกิจกรรม

 

        23 มกราคม จิตอาสาฉือจี้ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป มาช่วยกันแพ็คถุงยังชีพที่มูลนิธิฯ โดยคุณจางฮุ่ยเจิน จิตอาสาฉือจี้ แบ่งปันว่า “แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดยังรุนแรงอยู่ และทางภาครัฐก็มีข้อกำหนดให้แจกไม่เกิน 50 ครอบครัวต่อรอบ ซึ่งในเทศบาลตำบลเทพารักษ์มีผู้ได้รับถุงยังชีพ 700 กว่าครอบครัว 1 สัปดาห์แจกได้เพียงแค่ 2 วัน ดังนั้นวันนี้ (23 มกราคม) พวกเราจึงต้องแพ็คถุงยังชีพให้เรียบร้อยก่อน เพื่อเตรียมมอบให้กับพี่น้องชาวเทพารักษ์ค่ะ ”

 

20210203-125-bylek
คุณวีระชัย ทาบุญสม เดินทางไปยังที่ทำการเทศบาลตำบลเทพารักษ์ เพื่อทำความเข้าใจถึงขั้นตอนและผังของกิจกรรม


        2 กุมภาพันธ์ ก่อนการมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องชาวเทพารักษ์ 1 วัน คุณวีระชัย ทาบุญสม เดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลเทพารักษ์ เพื่อทำความเข้าใจถึงขั้นตอนและผังของกิจกรรม โดยคุณศิริพร นันทชลากรกิจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ แบ่งปันว่า กิจกรรมมอบถุงยังชีพจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม โดยวันที่จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพนั้นจะแบ่งออกเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย รวม 2 รอบ แต่ละรอบมีประชาชนมารับสิ่งของ 50 ครอบครัว ซึ่งทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันโรค คุณศิริพรแบ่งปันอีกว่า “เราจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรค คือ มีการเว้นระยะห่าง นอกจากเว้นระยะห่างแล้ว เราก็ยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิ แจกเจลล์แอลกอฮอล์ และมีทางเข้า ทางออกซึ่งอยู่ไม่ใกล้กันด้วยค่ะ”

 

20210203-003-bydatchanee
สถานที่จัดกิจกรรมมีเก้าอี้จัดวางให้มีระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคไว้เรียบร้อยแล้ว

 

มอบถุงยังชีพแบ่งเบาความเดือดร้อน ผู้ให้อิ่มใจ ผู้รับมีเปี่ยมสุข

        3-4 กุมภาพันธ์ กิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระดบาดโควิด -19 ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปรการ จ.สมุทรปราการ ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสาฉือจี้และเจ้าหน้าที่เทศบาล ทำให้กิจกรรมมอบถุงยังชีพสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น จิตอาสาต่างรู้สึกปีติ ที่ได้สามารถให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

 

20210203-002-bylek
คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ ประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่กำลังรอรับถุงยังชีพ


        คุณมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ ปลัดเทศบาล ต. เทพารักษ์ แบ่งปันว่า เทศบาลตำบลเทพารักษ์มี 5 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิดจำนวน 5 ราย ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจำนวน 10 กว่าราย ซึ่งกักตัวทั้งหมดแล้ว ถือว่ายังสามารถควบคุมโรคระบาดได้ และในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางเทศบาลได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้างแล้ว และยังประสานขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิและผู้ใจบุญไปในขณะเดียวกัน คุณมงคล กล่าวขอบคุณที่ฉือจี้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นว่า “การที่มูลนิธิพุทธฉือจี้นำสิ่งของเครื่องใช้มาช่วย ผมก็คิดว่าก็ช่วยเหลือได้มากแล้ว ยิ่งฉือจี้มอบต่อเนื่อง 3 ครั้ง ยิ่งช่วยเหลือได้มากขึ้นครับ”


20210203-010-bylek
ประชาชนเข้าแถวเตรียมเข้าสู่สถานที่จัดกิจกรรมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย


20210203-016-bylek
ประชาชนผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสู่กิจกรรม

        สองมือของพี่น้องประชาชนเต็มไปด้วยสิ่งของยังชีพที่ฉือจี้มอบให้ แม้พวกเขาจะสวมใส่หน้ากากอนามัย แต่ยังคงเห็นได้ถึงแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความสุข เช่น คุณยายเกษร ที่เล่าว่า ก่อนโควิด-19 ระบาด ลูกหลานก็มักจะให้เงินใช้จ่ายไม่เคยขาด แต่หลังจากโควิดระบาดแล้ว ลูกหลานโดนพักงาน ทำมาค้าขายก็ไม่สู้ดี รายได้น้อยลง จึงไม่ได้ให้เงินใช้จ่ายเหมือนแต่ก่อน คุณยายจึงต้องนำเงินเก็บออกมาใช้จ่ายอย่างประหยัด ดังนั้นการได้รับถุงยังชีพจากฉือจี้ในครั้งนี้ ถือเป็นความช่วยเหลือที่รอคอย คุณยายเกษร แบ่งปันว่า “ดีใจค่ะ ที่ได้รับถุงยังชีพส่วนนี้มาช่วยแบ่งภาระในครองครัว ซึ่งช่วยเหลือได้มากเลย เพราะเป็นสิ่งของที่ต้องใช้ประจำวันค่ะ ”


20210203-083-bylek
จิตอาสากล่าวคำอวยพรขณะมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชน

 

20210204-221-bylek
พี่น้องประชาชนกลับบ้านพร้อมสิ่งของยังชีพมากมายด้วยใจเปี่ยมด้วยความปีติ

 

        นอกจากมอบถุงยังชีพในที่ทำการของเทศบาลแล้ว จิตอาสายังลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปส่งถือมือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้ ในขณะเดียวกันยังเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆต่อไป

 

20210203-078-bydatchanee
จิตอาสาลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปส่งถือมือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้ ในขณะเดียวกันยังเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆต่อไป

        หลังสิ้นสุดกิจกรรมแล้ว คุณสุกัญญายังได้พูดคุยสอบถามกับทางเทศบาลว่า สัปดาห์ต่อๆไปจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้มารับถุงยังชีพในแต่ละรอบได้หรือไม่ เมื่อเห็นระบบการจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพที่ดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคสำเร็จอย่างราบรื่นเช่นนี้แล้ว ทำให้ทางเทศบาลก็รู้สึกไว้วางใจและอนุญาตให้เพิ่มจำนวนคนมารับสิ่งของได้รอบละ 100 คน

 

 


   เรื่อง  ดรรชนี สุระเทพ     ภาพ  พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี ,ดรรชนี สุระเทพ