ค้นหาข่าว

รวมจิตศรัทธา สรงน้ำพระออนไลน์

 

20210509cover

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้รัฐบาลประกาศคุมเข้มจังหวัดพื้นที่สีแดงทั้ง 6 จังหวัด โดยหลักคือ ห้ามการดําเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ซึ่งหมายรวมถึงกิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม หรืองานเฉลิมฉลองประจำปีต่างๆ เป็นต้น


ด้วยจิตอาสาฉือจี้ทราบดีอยู่แล้วว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเช่นนี้ จิตใจผู้คนล้วนเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและหวาดกลัว ดังนั้น เพื่อทำให้ผู้คนใกล้ชิดกับธรรมะ ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ และยังคงสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของภาครัฐไปได้ในขณะเดียวกัน จิตอาสาฉือจี้ในเมืองไทยจึงจัดพิธีสรงน้ำพระขึ้นใน 3 แห่ง ได้แก่ 1.สถานธรรมจิ้งซือ 2.หมู่บ้านหรรษา เขตหนองแขม 3. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์กับทางสถานธรรมจิ้งซือฮวาเหลียน ไต้หวัน และรวมทั้งการสรงน้ำพระออนไลน์จากที่บ้าน เพื่อให้ทุกคนร่วมสำนึกคุณในพุทธคุณ และอธิษฐานขอให้โลกพ้นภัยจากโรคระบาดในเร็ววัน


ร่วมด้วยช่วยกัน สรรค์สร้างพิธีสรงน้ำพระ ให้เปี่ยมล้นด้วยความสง่างาม

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พิธีสรงน้ำพระในปีนี้จัดเป็นพิธีเล็กๆ ทว่า จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ยังคงตั้งใจตกแต่งสถานที่ เพื่อสื่อถึงบรรยากาศของพิธีสรงน้ำพระให้ได้มากที่สุด โดยจิตอาสาได้จัดตกแต่งซุ้มเกวียนเทียมวัวด้วยกระปุกออมบุญไม้ไผ่ เพื่อเชิญชวนทุกคนร่วม “ออมเงินน้อย สร้างบุญใหญ่” และจากมาตรการป้องกันโรคอันห้ามคนรวมตัวกัน ทำให้มีจิตอาสามาช่วยงานค่อนข้างน้อย ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯจึงแสดงศักยภาพตน ผ่านการช่วยจัดเตรียมงานด้านต่างๆอย่างขยันขันแข็ง

 

20210508-067-bylek
จากมาตรการป้องกันโรคอันห้ามคนรวมตัวกัน ทำให้มีจิตอาสามาช่วยงานน้อย ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯจึงแสดงศักยภาพตน ผ่านการช่วยทำกระปุกออมบุญไม้ไผ่ สำหรับนำไปตกแต่งซุ้มเกวียมเทียมวัว

 

20210508-107-bylek
จิตอาสาจัดตกแต่งซุ้มเกวียนเทียมวัวด้วยกระปุกออมบุญไม้ไผ่ด้วยความตั้งใจ เพื่อเชิญชวนทุกคนร่วม “ออมเงินน้อย สร้างบุญใหญ่

 

คุณเวินอิง จิตอาสาฉือจี้ ซึ่งปีนี้อายุ 70 ปีแล้ว อาศัยช่วงเวลาที่ตนยังมีเรี่ยวแรงช่วยทำงานอย่างกระตือรือร้น คุณเวินอิง แบ่งปันความรู้สึกว่า “ตอนนี้ประเทศไทยโควิด -19 ระบาดหนัก จึงอาศัยโอกาสพิธีสรงน้ำพระในวันที่ 9 พ.ค.นี้ ทำให้ผู้คนได้ใกล้กับธรรมะมากขึ้น เพื่อทำให้จิตใจของทุกคนสงบ ปล่อยวางความวิตกต่างๆ”

 

คุณกวอซิ่วจู จิตอาสาฉือจี้ ซึ่งเดินทางมาช่วยจัดสถานที่ที่สถานธรรมจิ้งซือทุกวัน แบ่งปันว่า การแพรร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มนุษย์ได้รับบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ จึงหวังว่าทุกคนจะหมั่นรักษาจิตใจตนให้บริสุทธิ์ ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 และผู้ที่ยังอยู่ดีมีสุข ก็ยิ่งต้องรู้สำนึกคุณ ถนอมบุญ และหมั่นสร้างบุญ “ในสถานการณ์เช่นนี้ เราไม่สามารถดูแลผู้ติดเชื้อโควิดด้วยตัวเองได้ ตอนนี้ทำได้เพียงช่วยบริจาคน้ำใจตน หากคุณยังมีกำลังทรัพย์ ก็สามารถร่วมบริจาคได้ แม้จะเป็นเพียงเงินเล็กน้อย แต่เมื่อไปรวมกับน้ำใจจากคนอื่น ก็จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะ”


20210506-007-bylek
จากมาตรการป้องกันโรคอันห้ามคนรวมตัวกัน ทำให้มีจิตอาสามาช่วยงานน้อย ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯจึงแสดงศักยภาพตน ผ่านการช่วยจับผ้าตกแต่งแท่นสรงน้ำพระ20210508-052-bylek
เจ้าหน้าที่แผนกวีดีโอและแผนกมัลติมีเดียช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์ และทดสอบสัญญาณกับทางฉือจี้ไต้หวัน


ร่วมสรงน้ำพระด้วย “จิตศรัทธา” อธิษฐานโลกนี้ปราศจากภัยทั้งปวง


เวลาประมาณ 5.30 น.ของวันที่ 9 พฤษภาคม จิตอาสาและเจ้าหน้าที่พร้อมกันที่สถานธรรมจิ้งซือ เพื่อไม่ให้มีการรวมตัวกันเกิน 20 คนภายในกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรค การจัดพิธีสรงน้ำพระในสถานธรรมจิ้งซือ จึงแบ่งออกเป็นพื้นที่ต่างๆ โดยแต่ละพื้นที่ล้วนมีการเว้นระยะห่างทางสังคม ได้แก่ 1.บริเวณหน้าของสถานธรรมจิ้งซือ 2.ห้องประชุม 3.หลังแท่นสรงน้ำพระ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯช่วยทำงานต่างๆ เช่น ควบคุมเครื่องเสียง ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ช่วยงานแปลพิธีสรงน้ำพระ เป็นต้น


20210508-119-bylek
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พิธีสรงน้ำพระในปีนี้จัดเป็นพิธีเล็กๆ ทว่า จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ยังคงตั้งใจตกแต่งสถานที่ เพื่อสื่อถึงบรรยากาศของพิธีสรงน้ำพระให้ได้มากที่สุด

 

แม้พิธีเรียบง่าย แต่หากยังคงไว้ซึ่งความสง่างาม เพราะทุกคนล้วนร่วมพิธีสรงน้ำพระด้วยจิตศรัทธา คุณสุชน แซ่เฮง จิตอาสาฉือจี้ แบ่งปันว่า “จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เราต้องจำกัดจำนวนคนที่มาร่วมกิจกรรม แต่ว่าอย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การมาร่วมกิจกรรมด้วย “จิตศรัทธา” ครับ ”

 

20210509-101-bylek
ทุกคนร่วมสวดมนต์ใน “บทสุคนธบูชา”ด้วยจิตศรัทธา

 

คุณฟางซือหาน จิตอาสาฉือจี้ชาวไต้หวัน ซึ่งเพิ่งเดินทางมาประเทศไทยเพียง 2 เดือน และมาร่วมพิธีสรงน้ำพระที่ฉือจี้ในเมืองไทยเป็นครั้งแรก โดยคุณฟางซือหาน แบ่งปันความรู้สึกว่า “ด้วยสถานการณ์โรคระบาด ทำให้กิจกรรมฉือจี้ลดน้อยลงมาก และโอกาสที่จะได้ร่วมกิจกรรมกับฉือจี้ก็น้อยลงเช่นกัน ดังนั้น พิธีสรงน้ำพระครั้งนี้ ทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านแห่งจิตวิญญาณอีกครั้ง ซึ่งนอกจากได้ร่วมสรงน้ำพระแล้ว ยังเป็นโอกาสดีทำให้เราทำจิตใจให้สงบอีกด้วยค่ะ”


20210509-042-bydatchanee
การจัดพิธีสรงน้ำพระในสถานธรรมจิ้งซือ แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่ล้วนมีการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยที่บริเวณหน้าของสถานธรรมจิ้งซือ มีจิตอาสาร่วมสรงน้ำพระผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสถานธรรมจิ้งซือฮวาเหลียน ไต้หวัน

 

คุณพรรณี จีนอนงค์ จิตอาสาชาวไทย รับคำเชิญชวนด้วยความยินดี มาร่วมพิธีสรงน้ำพระเป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจเมื่อได้เห็นภาพความสง่างามพิธีสรงน้ำพระที่ไต้หวัน ยิ่งเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาและคำอวยพรจากท่านธรรมาจารย์แล้ว ก็ยิ่งทำให้คุณพรรณี รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง คุณพรรณี แบ่งปันว่า “รู้สึกประทับใจในตัวท่านธรรมาจารย์มากเลย เพราะว่าท่านห่วงลูกศิษย์ ผู้คนทั่วโลก โดยไม่แบ่งแยกชนชั้น ทำให้เราประทับใจมาก และด้วยเหตุผลนี้แหละ จึงทำให้เราได้เข้ามาเป็นจิตอาสาที่นี่ค่ะ”


20210509-004-bynatthaya
การจัดพิธีสรงน้ำพระในสถานธรรมจิ้งซือ แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่ล้วนมีการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยที่ห้องประชุมมีจิตอาสาชาวไทยร่วมสรงน้ำพระผ่านการรับชม Youtube ถ่ายทอดสดพิธีสรงน้ำพระ (แปลไทย)


20210509-053-bydatchanee
จิตอาสาสรงน้ำพระด้วยจิตศรัทธา


สรงน้ำพระออนไลน์ในชุมชน


โควิด-19 ระลอกใหม่นี้ แพร่ระบาดไปทั่วทุกหนแห่ง ทว่า ไม่สามารถขวางกั้น “จิตศรัทธา” ของจิตอาสาฉือจี้ได้ ภายใต้การห้ามรวมตัวกันตามมาตรการป้องกันโรคของภาครัฐ ทำให้จิตอาสาไม่สามารถร่วมพิธีสรงน้ำพระเช่นดังปีก่อน ด้วยเหตุนี้ จิตอาสาจึงจัดพิธีสรงน้ำพระเล็กๆในชุมชนหรรษา เขตหนองแขม และที่อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น จัดตกแต่งพิธีอย่างเรียบง่าย อาศัยเทคโนโลยีรับชมช่องYOUTUBE ถ่ายทอดสดพิธีสรงน้ำพระ ร่วมสรงน้ำพระไปพร้อมๆกัน ส่วนจิตอาสาที่ไม่สามารถมาร่วมพิธีสรงน้ำพระที่สถานธรรมจิ้งซือ หรือใน 2 ชุมชนดังกล่าวข้างต้นได้ ก็สามารถสรงน้ำพระออนไลน์ ร่วมสำนึกคุณพระพุทธ สำนึกคุณบิดามารดา และสำนึกคุณสรรพชีวิต จากที่บ้านได้เช่นกัน

 

20210509-001-bykusarin
จิตอาสาร่วมพิธีสรงน้ำพระที่ชุมชนหรรษา ผ่านการรรับชมช่องYOUTUBE ถ่ายทอดสดพิธีสรงน้ำพระ

20210509-043-byjanyaporn
จิตอาสาร่วมพิธีสรงน้ำพระที่อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผ่านการรรับชมช่องYOUTUBE ถ่ายทอดสดพิธีสรงน้ำพระ

 


คุณนฤมล คุณธร จิตอาสาฉือจี้จังหวัดราชบุรี แบ่งปันว่า การวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารวิถีใหม่ในปัจจุบัน ทำให้ผู้คนสามารถใกล้ชิดกันมากขึ้น และยังทำให้จิตอาสาฉือจี้สามารถสรงน้ำพระออนไลน์ไปพร้อมๆกันได้อีกด้วย “แม้ว่าพิธีสรงน้ำพระปีนี้เราไม่สามารถรวมตัวกันได้ แต่ว่า ธรรมะของท่านธรรมาจารย์ยังคงอยู่ในใจพวกเรา และคำอวยพรที่ได้จากท่านธรรมาจารย์ในวันนี้ ก็เป็นกำลังใจให้จิตอาสามุ่งมั่นทำงานฉือจี้ และก้าวผ่านวิกฤติโรคระบาดนี้ไปได้”


611216
จิตอาสาที่ไม่สามารถร่วมพิธีสรงน้ำพระที่สถานธรรมจิ้งซือ หรือใน 2 ชุมชนดังกล่าวข้างต้นได้ ก็สามารถสรงน้ำพระออนไลน์ ร่วมสำนึกคุณพระพุทธ สำนึกคุณบิดามารดา และสำนึกคุณสรรพชีวิต จากที่บ้านได้เช่นกัน


budsara
คุณบุษรา สมบัติ นำบุตรชายวัย 1 ขวบ 4 เดือน สรงน้ำพระออนไลน์ ร่วมสำนึกคุณพระพุทธ สำนึกคุณบิดามารดา และสำนึกคุณสรรพชีวิต ด้วยเช่นเดียวกัน

 

พิธีสรงน้ำพระ อันรวมวันวิสาขบูชา วันแม่สากลและวันฉือจี้สากล 3 วันสำคัญเข้าด้วยกันนี้ ทุกคนต่างรวมกุศลจิต โดยหวังว่าการหวนมองตนรู้สำนึกผิด ถือศีลกินเจ อธิษฐานจิตด้วยความจริงใจนี้ จะอำนวยอวยพรให้ประเทศไทยร่มเย็น ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า


   เรื่อง  บุษรา สมบัติ,ดรรชนี สุระเทพ      ภาพ  พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี,ดรรชนี สุระเทพ,ณัฐธยาน์ ธนัทกิตติพงษ์