ค้นหาข่าว

มอบถุงยังชีพแท็กซี่ แบ่งปันคติคำสอน นำพาใจผู้คนบริสุทธิ์

 

20220122-27cover

 

“บริเวณกระจกด้านหลังหรือด้านหน้าจะมีการติดสติ๊กเกอร์ ซึ่งเป็นคติคำสอน เพื่อเป็นการเตือนสติเราระหว่างใช้รถ ใช้ถนน หรือผู้คนพบเห็นได้อ่านแล้ว จะได้เตือนสติให้ฉุกคิด และให้กำลังใจทุกคน ต่อสู้ไป”

ตัวแทนผู้ขับแท็กซี่ประชาสัมพันธ์ผ่านไมโครโฟนในระหว่างที่พี่น้องผู้ขับแท็กซี่กำลังต่อแถวเข้ารับถุงยังชีพ เพื่อให้ทุกคนร่วมแบ่งปัน “วาทะจิ้งซือ” อันเป็นคำสอนของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธฉือจี้ ซึ่งได้เรียนรู้จากการบำเพ็ญเพียร ผ่านการติดสติ๊กเกอร์บนรถแท็กซี่ โดยทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ชะล้างจิตใจตนเองให้บริสุทธิ์ เป็นแรงกระเพื่อมอันดีสรรค์สร้างสังคมให้น่าอยู่


ถุงยังชีพบรรเทาปัญหาปากท้อง “วาทะจิ้งซือ” ช่วยจรรโลงใจ
ผู้ขับแท็กซี่ล้วนยินดีให้จิตอาสานำสติ๊กเกอร์วาทะจิ้งซือติดบนรถ เพราะทุกคนต่างเห็นว่าเป็นคติคำสอนที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้

 

20220127-045-bydatchanee
จิตอาสาติดสติ๊กเกอร์วาทะจิ้งซือบนรถแท็กซี่ เพื่อแบ่งปันคติคำสอนจากท่านธรรมาจารย์ ชะล้างจิตใจผู้คนให้บริสุทธิ์

 

คุณสุวรรณา ผู้ขับแท็กซี่ แบ่งปันว่า “คติคำสอนจิ้งซืออันนี้เอาไว้เตือนสติคุณ มองเห็นปุ๊บ ก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่เตือนใจ คิดได้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไป เราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงในอนาคต และก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ”


คุณอุบล ผู้ขับแท็กซี่ แบ่งปันว่า “เศรษฐกิจอย่างนี้ คนเราก็เครียดในการหาเงินอยู่แล้ว ได้อ่าน ได้ศึกษาคติคำสอน ก็น่าจะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจได้ค่ะ”

 

คุณวิทยา ผู้ขับแท็กซี่ ได้รับถุงยังชีพ ผ่านการติดตั้งกระปุกออมบุญ และติดสติ๊กเกอร์บนกระจกรถด้านหลังไปแล้วในช่วงเช้าของวันจัดกิจกรรม จากนั้นจึงกลับไปขับแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารต่อ เพราะชื่นชอบวาทะจิ้งซือ คุณวิทยาจึงกลับมาอีกครั้งในตอนบ่าย เพื่อขอให้จิตอาสาติดวาทะจิ้งซืออีกอันในกระจกรถด้านหน้า


คุณวิทยาอ่านวาทะจิ้งซือ และแบ่งปันความรู้สึกว่า “ผู้ที่มีใจกว้างและเห็นอกเห็นใจสรรพสัตว์ คือ ผู้มีความสุขที่สุด จริงครับ เรารักชีวิตเราไหม เราก็รัก สัตว์เขาก็รักชีวิตของเขา เราก็ควรที่จะมีเมตตาจิตต่อสัตว์ต่างๆครับ”


คุณจางฮุ่ยเจิน จิตอาสาฉือจี้ เน้นย้ำถึงจุดประสงค์ของการแบ่งปันวาทะจิ้งซือว่า “วาทะจิ้งซือสามารถทำให้จิตใจเราสงบ เวลาที่เราขับรถบนท้องถนน หรือรู้สึกหงุดหงิดใจ เมื่อเห็นวาทะจิ้งซือที่เราติดบนรถแท็กซี่ ก็จะทำให้จิตใจเราสงบลง นี่ก็คือเป้าหมายของการชะล้างจิตใจผู้คนให้บริสุทธิ์ค่ะ ”

 

20220122-083-bydatchanee
คุณวิทยา ผู้ขับแท็กซี่ ติดสติ๊กเกอร์วาทะจิ้งซือทั้งด้านหน้าและด้านหลังกระจกรถ เพื่อเป็นคติเตือนใจตัวเอง และชำระล้างจิตใจผู้คนให้บริสุทธิ์ไปในขณะเดียวกัน

 

ร่วมเป็นสะพานบุญ รวมน้ำใจจากผู้คน ช่วยเหลือสังคม

ในระหว่างมอบถุงยังชีพนั้น จิตอาสายังติดตั้งกระปุกออมบุญให้รถแท็กซี่ และแบ่งปันแนวคิดการสั่งสมความดีในกระปุกออมบุญ ทั้งยังเชิญชวนผู้ขับแท็กซี่ร่วมเป็น “สะพานบุญ” บอกบุญกับผู้โดยสาร เชิญชวนผู้คนบริจาคน้ำใจตนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากต่อไป

 

“หนึ่งบาทไม่น้อยค่ะ ถ้าลูกค้าหยอดใส่กระปุกออมบุญอันนี้ เราก็ยินดีค่ะ ขอเชิญชวนทุกคนร่วมบุญกันนะคะ” จิตอาสาชาวไต้หวัน พูดเชิญชวนด้วยภาษาไทย ถ้อยคำอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกับเจ้าของภาษาเท่าใดนัก แต่ก็เข้าใจถึงความหมายที่สื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนน้อยหรือมากล้วนสำคัญ สามารถรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้

 

20220127-222-bylek
ในขณะติดตั้งกระปุกออมบุญในรถแท็กซี่ จิตอาสาก็แบ่งปันแนวคิดสั่งสมความดีผ่านกระปุกออมบุญ และเชิญชวนผู้ขับแท็กซี่ร่วมออมเงินน้อย สร้างบุญใหญ่

 

20220122-021-bylek
ผู้ขับแท็กซี่ล้วนยินดีร่วมทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ ช่วยบอกบุญเชิญชวนผู้โดยสารร่วมทำความดีผ่านการหยอดน้ำใจในกระปุกออมบุญ

 

ผู้ขับแท็กซี่ล้วนยินดีเป็นสะพานบุญ ช่วยทำหน้าที่บอกต่อ เชิญชวญผู้คนร่วมทำความดีผ่านกระปุกออมบุญ นายจันทร์ หวนสันเทียะ ประธานชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด เชิญชวนผู้คนร่วมออมเงินน้อย สร้างบุญใหญ่ ว่า “ขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่าน เติมกระปุกใจบุญ เพื่อจะได้ให้ฉือจี้นำไปขับเคลื่อน แจกจ่ายคนที่ยากไร้ต่อไป”

 

20220122-218-bylek
ส่งมอบถุงยังชีพและข้าวสาร ส่งต่อคำอวยพรจากฉือจี้

 

นี่คือเรื่องราวจากกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ขับแท็กซี่ โดย 22 มกราคม ที่ผ่านมา จิตอาสาได้มอบถุงยังชีพและข้าวสารให้กับผู้ขับแท็กซี่ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์มิตรแท้แท็กซี่ ต่อมา 27 มกราคม จิตอาสาเดินทางไปยัง จ.ขอนแก่น ซึ่งมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 400 กว่ากิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง พร้อมด้วยถุงยังชีพและข้าวสาร เพื่อไปส่งถึงมือผู้ขับแท็กซี่ในพื้นที่

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้ำใจของฉือจี้จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มพูนความสุข แบ่งเบาปัญหาเรื่องปากท้องได้ ซึ่งกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้ผู้ขับแท็กซี่ทั้ง 2 รอบดังกล่าว มีผู้ได้รับความช่วยเหลือ รวม 430 คน

 

 


                  เรื่อง  ดรรชนี สุระเทพ      ภาพ  พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี,บุษรา สมบัติ,ดรรชนี สุระเทพ