ค้นหาข่าว

โครงการอบรมจิตอาสาฉือจี้ระดับต้น (เสื้อเทา)

20170609-042-byjanyaporn resize

 

วิถีแห่งความเมตตา จริยธรรมแห่งความงดงาม กล้าพันธุ์ที่สมบูรณ์ของฉือจี้พิษณุโลก

วิถีแห่ งความเมตตา จริยธรรมแห่งความงดงาม กล้าพันธุ์ที่สมบูรณ์ของฉือจี้พิษณุโลก แม้เพียงหนึ่งวันล่วงหน้า ก่อนที่จะถึงกำหนดการอบรม คณะวิทยากรจากมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เยี่ยมเยียนธรรมสถานปฏิบัติ จิตอาสาฉือจี้พิษณุโลก เมตตามาแบ่งบันความรู้ประสบการณ์โดย กำหนดเป้าหมายให้ความรู้ พร้อมลงมือจัดสถานที่เพื่ออำนวยสะดวกในการอบรม ตลอดจนการลุกนั่ง การเดินเข้าออกของผู้เข้าอบรมตามแบบอย่างของชาวฉือจี้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย สุดท้ายจัดประชุมแลกเปลี่ยนด้วยการซักซ้อมภารกิจสำคัญในการต้อนรับสมาชิกใหม่โดยไม่คำนึงถึงเวลาที่ดึกดื่นเพียงใด

 

บทเพลงแห่งความรัก รินรดต้นกล้าแห่งความหวัง

20170318-184-bylek resize

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันร่วมกับสมาคมกรรมการกิตติมศักดิ์ฉือจี้ จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล สมทบทุนกองทุนการศึกษา ต้นกล้าแห่งความหวังขึ้น ในเวลา 13.00 น.

ทดลองเพิ่มวันรักษาพยาบาล ให้บริการด้านการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น

20170528-042-byjanyaporn resize

 

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี
กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ที่จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของทุกเดือน ได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 2 ปีกว่าๆแล้ว ซึ่งหากจะกล่าวถึงผู้ลี้ภัย ผู้ซึ่งจำต้องห่างบ้านเกิดเมืองนอน ไร้ที่พึ่งพิง ลอบอาศัยในเมืองไทยอย่างผิดกฎหมายแล้ว การรักษาพยาบาลถือว่าเป็นสวัสดิการที่ยากที่เข้าถึงได้ ด้วยความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ลำบากของผู้ลี้ภัยเหล่านี้ แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครฉือจี้ ร่วมแรงร่วมใจกันบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พวกเขา เพราะว่า แม้พวกเขาจะอยู่ดีกินดี ชีวิตมีสุข แต่ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บได้ หากจะต้องพบแพทย์เพียงเดือนละ 1 ครั้ง อาจเป็นการรอคอยที่นานเกินไป ดังนั้น อาสาสมัครฉือจี้ นพ.สมบูรณ์ นันทานิช จึงมีความประสงค์จะเพิ่มวันรักษาพยาบาลฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาพยาบาลให้ผู้ลี้ภัย และใช้โอกาสอันดีนี้ เชิญชวนเหล่าแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ มาร่วมแรงร่วมใจให้มากยิ่งขึ้น

เอื้อเฟื้อสถานที่ ส่งเสริมชั้นเรียนกราฟฟิกดีไซน์

20170527-296-bylek resize

 

บ่มเพาะความรักอันยิ่งใหญ่ ในชั้นเรียนอบรมล่ามแปลภาษา

27 พฤษภาคม 2560 ก่อนกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี 1 วัน อาสาสมัครและล่ามแปลภาษามีนัดหมาย ในจัดชั้นเรียนอบรมล่ามแปลภาษา ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน ช่วงเช้าวันดังกล่าว ล่ามแปลภาษาทยอยเดินทางมาถึงสถานที่ ก่อนที่ชั้นเรียนจะเริ่มต้นขึ้น อาสาสมัครขอความร่วมมือให้ล่ามแปลภาษาช่วยจัดเตรียมสถานที่ เช่น จัดตั้งห้องตรวจ ปัดกวาเช็ดถูสถานที่ นำเก้าอี้ไปจัดวางในจุดบริการต่างๆ เมื่อแล้วเสร็จ ทุกคนก็ได้มารวมกันอีกครั้ง เพื่อเริ่มชั้นเรียนอบรมล่ามแปลภาษา

ไม่ต้องตอบแทนความรัก เพียงแค่ส่งต่อมันออกไป

20170304-273-bylek resize

 

นับตั้งแต่สถานธรรมจิ้งซือ ในกรุงเทพมหานคร เปิดทำการอย่างเป็นทางการเป็นต้นมา อาสาสมัครฉือจี้ต่างก็พยายามผูกบุญสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง

รวมใจเหล่าเยาวชนฉือจี้ ดูแลน้อง ๆ วัดโบสถ์

20170521-084-bylek resize

 

เยี่ยมเยียนดูแลเด็กๆสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้ายากจน วัดโบสถ์วรดิต

เยาวชนฉือจี้รับช่วงส่งต่อความรัก
ความเป็นมาของวัดโบสถ์วรดิตถ์ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อประมาณ 30 กว่าปีก่อน เมื่อทหารพรานได้นำเด็กๆ ประมาณ 35 คนมาฝากฝังให้เจ้าอาวาสรูปก่อนดูแล ซึ่งพ่อแม่ของพวกเขาล้วนเสียชีวิตในสงคราม จนมีสถานะเป็นเด็กกำพร้า ต่อมาเมื่อชาวเขาซึ่งมีฐานะยากจนทางภาคเหนือทราบเรื่อง จึงส่งลูกๆ มายังวัดโบสถ์ เพราะไม่เพียงพวกเขาจะได้รับการสงเคราะห์ด้านที่พักและอาหาร แต่ยังได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย ทำให้ปัจจุบัน ยังมีเด็กๆ อาศัยอยู่ที่วัดโบสถ์วรดิตถ์อีกทั้งสิ้น 200 กว่าคน

พิธีมอบทุนการศึกษา “ต้นกล้าแห่งความหวัง” ณ โรงเรียนราชดำริ

 

20170519-020-bylek resize

 

พิธีมอบทุนการศึกษา “ต้นกล้าแห่งความหวัง” ณ โรงเรียนราชดำริ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย และโรงเรียนราชดำริ ได้ร่วมกันจัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ต้นกล้าแห่งความหวัง” ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

นำความรักความห่วงใย ปลอบโยนจิตใจผู้ประสบภัย

 20170518-221-bylek resize

 

เปลวไฟไร้ปรานี แต่ผู้คนไม่ไร้น้ำใจ

“พฤษภาคม” ต้นฤดูฝนของเมืองไทย ท่ามกลางช่วงเวลาแห่งสายฝนโปรยปรายชุ่มฉ่ำ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ชุมชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ครูนักเรียนรวมใจในพิธีสรงน้ำพระ

20170516-027-bywhanlop resize

 

กิจกรรมสรงน้ำพระโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ประจำปี 2560

เดือนพฤษภาคม ช่วงเวลาจัดกิจกรรมสรงน้ำพระของชาวฉือจี้ ในขณะเดียวกันนั้น ยังเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนฉือจี้เชียงหม่ คุณครูและนักเรียนรวมใจในโอกาสอันเป็นสิริมงคล จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ อันรวม 3 วันสำคัญเข้าด้วยกันได้แก่ วันวิสาขบูชา วันแม่สากล และวันฉือจี้สากล เพื่อร่วมรำลึกถึงพระพุทธคุณ พระคุณบุพการี และพระคุณสรรพชีวิต

 

เข้าถึงชุมชนอย่างต่อเนื่อง เคียงข้างดูแลต้นกล้าแห่งความหวัง

20170423-030-bylek resize

 

เข้าถึงชุมชนอย่างต่อเนื่อง เคียงข้างดูแลต้นกล้าแห่งความหวัง

ชุมชนคลองเตย เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ แบ่งออกเป็น 26 ชุมชน และมีผู้อยู่อาศัยเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 12,000 ครอบครัวหรือประมาณ 60,000 คน

พ.ศ.2554อาสาสมัครฉือจี้ เริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาต้นกล้าแห่งความหวัง และเคียงข้างดูแลเหล่านักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

ฉือจี้ร่วมงานสมัชชาคุณธรรม ผลักดันงานจิตอาสา

20170210-045-byjanyaporn resize

 

ด้วยจังหวัดราชบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่องเรื่องคุณธรรมมาประมาณ 2 ปีแล้ว หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดต่างร่วมกันผลักดัน และร่วมแรงร่วมใจทำความดีเพื่อให้เป็น

รวมสามโอกาสสำคัญในพิธีสรงน้ำพระ อาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทยรวมใจเป็นหนึ่ง

20170514-402-bylek resize 

 

กิจกรรมสรงน้ำพระประจำปี 2560

 

เมื่อเข้าสู่ห้องบรรยายธรรม จะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่น เห็นถึงสีม่วงงามตาของดอกกล้วยไม้ กลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้นานาชนิด ความเชี่ยวชาญด้านการจัดสถานที่ของอาสาสมัครฉือจี้ ทำให้สถานธรรมแห่งนี้ถูกตกแต่งให้กลายเป็นสถานที่ที่สง่างาม เนื่องด้วยช่วงนี้สภาพอากาศของกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงบ่อย ท้องฟ้าที่ดูสดใส ไม่นานอาจจะมีเมฆครึ้มและฝนตกได้ เพื่อความสะดวกในการจัดสถานที่ อาสาสมัครจึงเลือกจัดพิธีสรงน้ำพระภายในห้องบรรยายธรรม

ขยายโครงการสงเคราะห์เหล่าต้นกล้า มอบทุนให้นักศึกษาปริญญาตรีเป็นปีแรก

20170506-112-byyour resize

 

ขยายความรักแผ่กว้างไกล ค้ำชูให้เหล่าเมล็ดพันธุ์ยิ่งอกงาม

เมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคม บ่งบองถึงช่วงเวลาแห่งการมอบทุนการศึกษามาถึงแล้ว อาสาสมัครฉือจี้เริ่มจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในชุมชนต่างๆ ซึ่งปีนี้โครงการสงเคราะห์ทุนการศึกษากล้าใหม่เข้าสู่ปีที่ 7แล้ว เดิมทีกลุ่มเป้าหมายที่ทางมูลนิธิให้การช่วยเหลือ มีเพียงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หากแต่ปีนี้อาสาสมัครฉือจี้ได้น้อมนำคำชี้แนะจากท่านธรรมาจารย์ ขยายความรักให้แผ่กว้างไกล จึงเริ่มดำเนินการมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นปีแรก

จากงานรักษาพยาบาลสู่งานการกุศล นำความรักเคียงข้างพี่น้องต่างถิ่น

20161218-38-bydatchanee resize

 

1
ชีวิตของพี่น้องต่างถิ่นในเมืองไทย ทุกข์ลำบากต่าง ๆ นานา

จากงานรักษาพยาบาลสู่งานการกุศล อาสาสมัครฉือจี้ให้การช่วยเหลือดูแลระยะยาวแก่ครอบครัวพี่น้องต่างถิ่น เคียงข้างพวกเขาก้าวผ่านความยากลำบากในชีวิต

ฉือจี้พุทธมณฑล สรงน้ำพระชะล้างกิเลสความเศร้าหมองออกจากใจ

 

DSCF8538 resize

 

พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอาสาสมัครฉือจี้อาวุโสและครอบครัวบุญคุณผู้สูงอายุ
“เมื่อผู้ทุกข์ยากไม่สามารถก้าวออกมาได้ ผู้ที่มีบุญจึงต้องก้าวเข้าไปหา” ในการมอบสิ่งของและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ทุกข์ยากของอาสาสมัครฉือจี้เขตพุทธมณฑล ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560 นี้ แตกต่างจากครั้งก่อนๆ เพราะนอกจากจะมอบสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรม ช่วยแบ่งเบาจุนเจือความเป็นอยู่ของพวกเขาแล้ว ในวันนี้ อาสาสมัครฉือจี้ยังได้จัดพิธีสรงน้ำพระขึ้นด้วย เพื่อให้ครอบครัวบุญคุณในพื้นที่เขตพุทธมณฑล ที่มีสมาชิกเป็นเด็กพิเศษ จำนวน 17 ครอบครัว ได้มาร่วมสัมผัสความปีติในธรรมไปพร้อมกัน

สงกรานต์ 2560 “ร่วมใจสร้างสรรค์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ”

 

20170423-259-bylek resize

สงกรานต์ 2560 “ร่วมใจสร้างสรรค์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ”

วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งเราเรียกกันว่า “วันสงกรานต์” หรือวันครอบครัว คนไทยเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน จังหวัดใดต้องกลับสู่ภูมิลำเนาของแต่ละคน เพื่อไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รวมทั้งพระสงฆ์ ตามวัดต่างๆ ซึ่งมีกิจกรรมแต่ละท้องถิ่นของภาคนั้นๆ เป็นการขอขมากรรมและขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่ตนเองเคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง

นักศึกษาพยาบาลร่วมเยี่ยมบ้าน ดูแลห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงด้วยความรัก

20170421-053-byjanyaporn resize

เยี่ยมเยียนผู้ป่วย ใช้ความรักปลอบโยนจิตใจ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี จะจัดส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มาฝึกงาน ณ โรงพยาบาลต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีนักศึกษา 7 คนได้เดินทางมาฝึกงาน ณ โรงพยาบาลโพธาราม โดยภายใต้การดูแลของคุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ นอกจากจะเป็นพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลแล้ว ยังเป็นกรรมการฉือจี้ ดังนั้น ก่อนที่การฝึกงานจะสิ้นสุดลง จึงได้นำเหล่านักศึกษาไปเยี่ยมเยียนดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อปลูกฝังให้พวกเขาเรียนรู้การเป็นพยาบาลที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ จากการลงมือทำงานเสียสละด้วยตนเอง

ความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้

20170117-071-bylek resize

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ธนศิลป์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

อธิษฐานบุญ อวยพรปีใหม่ แจ้งประจักษ์ ความรักในสังคม

20170115-351-bylek resize

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560 สถานธรรมจิ้งซือจัดพิธีอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ขึ้น เพื่อขอบพระคุณอาสาสมัครและผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนฉือจี้และทุ่มเททำงานเสียสละด้วยกันมาโดยตลอด โดยในปีนี้มีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมงานถึง 464 คน

รับรองวุฒิกรรมการฉือจี้ จุดเริ่มต้น “พุทธจิต ปณิธานธรรมาจารย์”

20170108-237-bylek resize

สายลมหนาวที่มาเยือน ทำให้อุณหภูมิในกรุงเทพมหานครค่อย ๆ ลดต่ำลง ทว่า ณ สถานธรรมจิ้งซือกลับเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคักท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น เหล่าคณะทำงานต่างก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อเตรียมต้อนรับสมาชิกครอบครัวฉือจี้จากทั่วประเทศที่กำลังจะเดินทางกลับมา ทุกคนมุ่งมั่นวางแผนงาน แบ่งงาน เพื่อให้

เนื้อหาอื่นๆ...